دسته: آب و آبفا

زهکشی و فاضلاب - استاندارد ملی 15591

سامانه‌های لوله‌گذاری پلاستیکی برای زهکشی و فاضلاب- پلاستیک‌های ترموست تقویت‌شده با الیاف شیشه (GRP) برپایه رزین پلی‌استر غیر اشباع (UP)- آدم‌روها و اتاقک‌های بازدید- استاندارد ملی ۱۵۵۹۱

استاندارد ملی 15591 سال تصویب:1397 رشته: کمیته ملی استانداردآب وآبفا موضوع: سامانه‌های لوله‌گذاری پلاستیکی برای زهکشی و فاضلاب- پلاستیک‌های ترموست تقویت‌شده با الیاف شیشه (GRP) برپایه رزین پلی‌استر غیر اشباع (UP)- آدم‌روها و اتاقک‌های بازدید   هدف و دامنه کاربرد هدف از تدوین این استاندارد، تعیین ویژگی های آدم روها و اتاقک های بازدید تحت شرایط [...]
شيلنگ¬ هاي لاستيكي و ملحقات آن براي بخار اشباع - استاندارد ملی 15459

لاستيك ها – شيلنگ هاي لاستيكي و ملحقات آن براي بخار اشباع- استاندارد ملی ۱۵۴۵۹

استاندارد ملی 15459 سال تصویب:1397 رشته: کمیته ملی استانداردآب وآبفا موضوع: لاستيك­ ها - شيلنگ­ هاي لاستيكي و ملحقات آن براي بخار اشباع - ويژگي­ ها   هدف و دامنه کاربرد هدف از تدوین این استاندارد، تعیین الزامات دونوع شیلنگ و ملحقات آن به شرح زیر است: - نوع فشار کم و حداکثر فشار کاری [...]
كيفيت آب- راديم - استاندارد ملی 15442-1

كيفيت آب- راديم استاندارد ملی ۱-۱۵۴۴۲

استاندارد ملی 1-15442 سال تصویب:1397 رشته: کمیته ملی استانداردآب وآبفا موضوع: كيفيت آب- راديم-226-قسمت 1: روش آزمون با استفاده از شمارش سنتيلاسيون مايع   هدف و دامنه کاربرد هدف از تدوین این استاندارد، تعیین غلظت پرتوزایی رادیم در نمونه های آبی غیر شور با استفاده از استخراج رادیونوکلئید آن ، یعنی رادون و اندازه گیری [...]
پوشش‌های محافظ پیوند - استاندارد ملی 10167

پوشش‌های محافظ پیوند- ذوبی برای سطوح داخلی و خارجی اتصالات چدن نشکن و چدن خاکستری- استاندارد ملی ۱۰۱۶۷

استاندارد ملی 10167 سال تصویب:1397 رشته: کمیته ملی استانداردآب وآبفا موضوع: پوشش‌های محافظ پیوند- ذوبی برای سطوح داخلی و خارجی اتصالات چدن نشکن و چدن خاکستری   هدف و دامنه کاربرد  هدف از تدوین این استاندارد، ارائه ای حداقل الزامات پوشش های داخلی و خارجی، بر پایه پیوند- ذوبی مورد استفاده در اتصالات آبرسانی برای [...]