برچسب: API

API- SPECIFICATION 10Aاستاندارد

سیمان و مواد برای سیمانکاری چاه – API SPECIFICATION 10A

سیمان و مواد برای سیمانکاری چاه این سند الزامات را مشخص کرده و به شش کلاس از سیمان های چاه از جمله نیازهای شیمیایی و فیزیکی آنها و روش های آزمایش فیزیکی توصیه می کند. ضمیمه B ، دو کلاس دیگر از سیمان های چاه کامپوزیت را به شما اطلاع می دهد. این خصوصیات برای [...]
API- RECOMMENDED PRACTICE T-8استاندارد

آموزش ایمنی اساسی برای کارکنان دریایی – API RECOMMENDED PRACTICE T-8

آموزش ایمنی اساسی برای کارکنان دریایی این روش توصیه شده راهنمایی هایی را در مورد مؤلفه های یک سیستم آموزشی موثر در رابطه با بهداشت ، ایمنی و محیط زیست دریایی (HSE) ارائه می دهد. یک ماتریس آموزش ایمنی مشترک ارائه شده است که آموزش اساسی توصیه شده HSE برای پرسنل دریایی را تشریح می [...]
API- RECOMMENDED PRACTICE 939-Cاستاندارد

دستورالعمل برای جلوگیری از خرابی خوردگی سولفیداسیون (سولفیدی) در پالایشگاههای نفت – API RECOMMENDED PRACTICE 939-C

دستورالعمل برای جلوگیری از خرابی خوردگی سولفیداسیون (سولفیدی) در پالایشگاههای نفت این روش توصیه شده (RP) برای جریانهای فرآیند هیدروکربن با ترکیبات حاوی گوگرد ، بدون حضور هیدروژن ، که در دمای بالاتر از حدود 500 ( 260) تا حدود 1000 (540) فعالیت دارند ، قابل استفاده است. در صنعت بحث در مورد درجه حرارت آستانه [...]
API RECOMMENDED PRACTICE 934-Cاستاندارد

مواد و ساخت مخازن فشار سنگین از جنس استیل برای سرویس هیدروژن – RECOMMENDED PRACTICE 934-C

مواد و ساخت مخازن فشار سنگین از جنس استیل برای سرویس هیدروژن با فشار بالا که در 825 یا زیر 825 فعالیت می کند  این روش توصیه شده (RP) مواد و الزامات ساخت آن برای مخازن تحت فشار سنگین دیواره های فولادی مو و مبدل های حرارتی برای خدمات هیدروژن با فشار بالا و فشار [...]
API RECOMMENDED PRACTICE 934-Aاستاندارد

مواد  ساخت و فولاد مخازن تحت فشار دیواره سنگین برای خدمات هیدروژن با فشار بالا و فشار بالا – API RECOMMENDED PRACTICE 934-A

مواد  ساخت و فولاد مخازن تحت فشار دیواره سنگین برای خدمات هیدروژن با فشار بالا و فشار بالا این روش توصیه شده (RP) در مورد مخازن جدید فشار سنگین دیواره در پالایش نفت ، پتروشیمی و تجهیزات شیمیایی که در آنها مایعات حاوی هیدروژن یا هیدروژن در دما و فشار بالا پردازش می شوند ، [...]
ANSI /API RECOMMENDED PRACTICE 755استاندارد

سیستم های مدیریت ریسک خستگی برای کارکنان صنایع پالایش و پتروشیمی – ANSI /API RECOMMENDED PRACTICE 755

سیستم های مدیریت ریسک خستگی برای کارکنان صنایع پالایش و پتروشیمی این عمل توصیه شده (RP) مبتنی بر اسکنر صدا است و همچنین مسائل عملیاتی را به رسمیت می شناسد. این راهنما برای همه ذینفعان (به عنوان مثال کارمندان ، مدیران ، سرپرستان ، پیمانکاران) در مورد درک ، تشخیص و مدیریت خطر خستگی در [...]
API RECOMMENDED PRACTICE 591استاندارد

فرآیند صلاحیت دریچه فرآیند – API RECOMMENDED PRACTICE 591

فرآیند صلاحیت دریچه فرآیند این روش پیشنهادی (RP) توصیه هایی را برای ارزیابی سیستم ساخت و ساز دریچه شیر تولید کنندگان و سیستم تعیین کیفیت برای تعیین توانایی تولیدی برای تأمین شیرهای جدید تولید شده مطابق با استانداردهای قابل اجرا ذکر شده در بخش 2 ارائه می دهد. آزمایش در مورد این RP که در [...]
سیمان و مواد برای سیمانکاری چاه

سیمان و مواد برای سیمانکاری چاه

سیمان و مواد برای سیمانکاری چاه این سند الزامات را مشخص کرده و به شش کلاس از سیمان های چاه از جمله نیازهای شیمیایی و فیزیکی آنها و روش های آزمایش فیزیکی توصیه می کند. ضمیمه B ، دو کلاس دیگر از سیمان های چاه کامپوزیت را به شما اطلاع می دهد. این خصوصیات برای [...]
ایمنی برای کارکنان دریایی

استاندارد بین الملل – API Recommended Practice T8

آموزش ایمنی اساسی برای کارکنان دریایی این روش توصیه شده راهنمایی هایی را در مورد مؤلفه های یک سیستم آموزشی موثر در رابطه با بهداشت ، ایمنی و محیط زیست دریایی (HSE) ارائه می دهد. یک ماتریس آموزش ایمنی مشترک ارائه شده است که آموزش اساسی توصیه شده HSE برای پرسنل دریایی را تشریح می [...]
خوردگی سولفید اسیون - API -939 C

استاندارد بین المللی API – 939- C

دستورالعمل برای جلوگیری از خرابی خوردگی سولفیداسیون (سولفیدی) در پالایشگاههای نفت این روش توصیه شده (RP) برای جریانهای فرآیند هیدروکربن با ترکیبات حاوی گوگرد ، بدون حضور هیدروژن ، که در دمای بالاتر از حدود 500 ( 260) تا حدود 1000 (540) فعالیت دارند ، قابل استفاده است. در صنعت بحث در مورد درجه حرارت آستانه [...]
روش بازرسی مبتنی بر ریسک

روش بازرسی مبتنی بر ریسک

روش بازرسی مبتنی بر ریسک بخش 1 - روش برنامه ریزی بازرسی این روش توصیه شده ، API 581 ، روش بازرسی مبتنی بر ریسک ، روش های کمی را برای ایجاد یک برنامه بازرسی با استفاده از روش های مبتنی بر ریسک برای تجهیزات ثابت تحت فشار شامل مخازن تحت فشار ، لوله کشی [...]
روش توصیه شده برای بازرسی منبع و نظارت بر کیفیت تجهیزات ثابت

روش توصیه شده برای بازرسی منبع و نظارت بر کیفیت تجهیزات ثابت

روش توصیه شده برای بازرسی منبع و نظارت بر کیفیت تجهیزات ثابت این روش توصیه شده (RP) فرآیند تعیین کیفیت لازم برای نظارت بر مواد ، تجهیزات و مصالح ساختمانی را برای استفاده در صنعت نفت ، پتروشیمی و گاز از جمله بخش های بالادست ، میان رده و پایین دست تأمین می کند. این [...]
ایمنی و بهداشت شغلی برای عملیات حفاری

ایمنی و بهداشت شغلی برای عملیات حفاری و سرویس دهی چاه های نفت و گاز

ایمنی و بهداشت شغلی برای عملیات حفاری و سرویس دهی چاه های نفت و گاز هدف از این سند ، توصیه شیوه ها و رویه هایی برای ارتقاء و حفظ شرایط کاری ایمن و سالم برای پرسنل در عملیات حفاری و سرویس دهی مناسب است. این توصیه ها در مورد دکل های حفاری دوار ، [...]
مواد و ساخت مخازن فشار سنگین از جنس استیل

مواد و ساخت مخازن فشار سنگین از جنس استیل CR 1⁄4 1برای سرویس هیدروژن با فشار بالا که در 825℉ یا زیر 825℉ فعالیت می کند (440℃)

مواد و ساخت مخازن فشار سنگین از جنس استیل برای سرویس هیدروژن با فشار بالا که در 825 یا زیر 825 فعالیت می کند (440) این روش توصیه شده (RP) مواد و الزامات ساخت آن برای مخازن تحت فشار سنگین دیواره های فولادی مو و مبدل های حرارتی برای خدمات هیدروژن با فشار بالا و فشار بالا [...]
فولاد مخازن تحت فشار -API 934 A

مواد و ساخت Cr4 Cr-1Mo ، 2 1⁄4Cr-1Mo-1 1⁄4V و فولاد مخازن تحت فشار دیواره سنگین برای خدمات هیدروژن با فشار بالا و فشار بالا

API 943 A این روش توصیه شده (RP) در مورد مخازن جدید فشار سنگین دیواره در پالایش نفت ، پتروشیمی و تجهیزات شیمیایی که در آنها مایعات حاوی هیدروژن یا هیدروژن در دما و فشار بالا پردازش می شوند ، اعمال می شود. این مبتنی بر ده ها سال سابقه کار در صنعت و نتایج [...]