دسته: اندازه گیری و مقیاس

انرژي هسته‌اي، فناوري‌هاي هسته‌اي و حفاظت‌ پرتوي- واژگان- قسمت ۴: استاندارد ملی ۴-۲۲۲۱۲

استاندارد ملی 4-22212 سال تصویب:1397 رشته: کمیته ملی استاندارد اندازه شناسی، اوزان و مقیاسها مقدمه   این استاندارد اصطلاحات و تعاریفی را  برای مفاهیم دزسنجی در پرتوفرآوری با استفاده از پرتو گاما ، پرتو ایکس یا الکترون های شتاب داده شده ارائه می کند که شامل موضوعات خاص از قبیل کالیبراسیون و استفاده از سیستمهای [...]

فناوري خلأ- خلأسنج‌ها – ويژگي ها، كاليبراسيون و عدم قطعيت‌هاي اندازه‌گيري براي فشارسنج‌هاي پيراني- استاندارد ملی۱۵۴۵۸

استاندارد ملی 15458 سال تصویب:1397 رشته: کمیته ملی استاندارد اندازه شناسی، اوزان و مقیاسها مقدمه   استانداردهای ISO3567 و ISO27893 جزء استانداردهای پایه بوده و مختص نوع خاصی از خلا سنج ها نمی باشند و کاربرد عمومی دارند. این استاندارد، مکمل استانداردهای ISO3567 و ISO27893 هنگام مشخصه نویسی یا کالیبراسیون فشارسنج های پیرانی یا استفاده [...]

دُزسنجي در سامانه پرتوفرآوري گاما – استاندارد ملی ۱۵۴۱۴

موضوع: دُزسنجي در سامانه پرتوفرآوري گاما -آيين كار رشته: کمیته ملی استاندارد اندازه شناسی، اوزان و مقیاسها سال تصویب : 1397                                         شماره استاندارد: 15414 پیشگفتار   استاندارد « دز سنجی در سامانه پرتو فرآوری گاما - آیین کار» که پیش نویس آن در کمیسیون های مربوط بر مبنای پذیرش استانداردهای بین المللی به عنوان استاندارد ملی [...]