دسته: تجهیزات و فرآورده های نفتی

اندازه گيري نقطه اشتعال با دستگاه سر بسته تگ – استاندارد ملی ۱۵۵۳۳

استاندارد ملی 15533 سال تصویب:1397 رشته: کمیته ملی استاندارد تجهیزات و فرآورده های نفتی   مقدمه نقطه اشتعال معیاری برای سنجش تمایل آزمونه به تشکیل مخلوط قابل اشتعال با هوا در شرایط آزمایشگاهی کنترل شده است. این تنها یکی از ویژگی­هایی است که باید در ارزیابی کلی خطراشتعال پذیری یک ماده بررسی شود. نقطه اشتعال [...]

پوشش بيروني براي خطوط لوله مدفون يا غوطه‌ور مورد استفاده در سامانه‌هاي لوله‌گذاري- قسمت ۳: پوشش محل اتصال ميداني- استاندارد ملی ۳-۲۱۵۸۴

استاندارد ملی 3-21584 سال تصویب:1397 رشته: کمیته ملی استاندارد تجهیزات و فرآورده های نفتی   هدف و دامنه کاربرد هدف از تدوین این استاندارد، تعیین الزامات پوشش محل اتصالی میدانی لوله­ های فولادی بدون درز یا جوشکاری شده برای مقاطع مدفون یا غوطه ور سامانه‌های لوله گذاری است. این استاندارد برای ارزیابی کیفی، اعمال و [...]

هيدروكربن‌هاي گازي و گازهاي نفتي مايع شده(LPG) – تعيين گوگرد كل فرار با استفاده از فلورسانس فرابنفش- استاندارد ملی ۱۵۴۶۶

استاندارد ملی 15466 سال تصویب:1397 رشته: کمیته ملی استاندارد تجهیزات و فرآورده های نفتی   مقدمه مقدار گوگرد موجود در LPG مورد استفاده به عنوان سوخت، در نشر گاز SOx مشارکت داشته و می‌تواند منجر به خوردگی موتور و سیستم های اگزوز گردد. برخی از فرآیندهای کاتالیستی که در پالایش نفت و مواد شیمیایی به [...]

گازهاي نفتي مايع شده- تهيه نمونه‌هاي LPG با استفاده از يك سيلندر پيستوني شناور- استاندارد ملی ۱۵۴۶۵

استاندارد ملی 15465 سال تصویب:1397 رشته: کمیته ملی استاندارد تجهیزات و فرآورده های نفتی       هدف و دامنه کاربرد هدف از تدوین این استاندارد، تعیین تجهیزات و روش هایی برای تهیه یک نمونه نماینده از گاز نفتی مایع شده (LPG)، طبق استاندارد GPA2140,AStm D1835 و استانداردهای مشابه بین المللی می باشد. این استاندارد [...]

فراورده هاي نفتي- سوخت بنزين هوانوردي سرب دار-ويژگي ها و روشهاي آزمون- استاندارد ملی ۳۶۹

استاندارد ملی 369 سال تصویب:1397 رشته: کمیته ملی استاندارد تجهیزات و فرآورده های نفتی   هدف و دامنه کاربرد 1-1 هدف از تدوین این استاندارد، تعیین ویژگی ها و روش های آزمون بنزین هوانوردی است . این ویژگی‌ها اصولا برای تامین و خرید بنزین هوانوردی بر حسب ویژگی های فرموله شده در قرارداد و استفاده [...]