دسته: صنایع شیمیایی

شامپو - استاندارد ملی 15698

شامپو- تعیین مقدار ۴،۱- دی اکسان به روش کروماتوگرافی گازی فضای فوقانی- روش آزمون- استاندارد ملی ۱۵۶۹۸

استاندارد ملی 15697 سال تصویب: 1397 رشته: کمیته ملی استاندارد صنایع شیمیایی موضوع:شامپو- تعیین مقدار 4،1- دی ­اکسان به روش کروماتوگرافی گازی فضای فوقانی- روش آزمون   هدف و دامنه کاربرد هدف از تدوین این استاندارد در اندازه گیری مقدار ناخالصی1، 4- دی اکسان در فرآورده شامپو به روش کروماتوگرافی گازی فضای فوقانی می‌باشد. شامپو [...]
فرآورده‌های آرایشی و بهداشتی - استاندارد ملی 15697

فرآورده‌های آرایشی و بهداشتی- اندازه‌گیری نگه‌دارنده‌ها (مشتقات پارابن‌ و فنوکسی اتانول)- روش آزمون- استاندارد ملی ۱۵۶۹۷

استاندارد ملی 15697 سال تصویب: 1397 رشته: کمیته ملی استاندارد صنایع شیمیایی موضوع:فرآورده‌های آرایشی و بهداشتی- اندازه‌گیری نگه‌دارنده‌ها (مشتقات پارابن‌ و فنوکسی اتانول)- روش آزمون   هدف و دامنه کاربرد هدف از تدوین این استاندارد، تعیین روشی برای اندازه گیری نگهدارنده ها (مشتقات پارابن و فنوکسی اتانول) در فرآورده‌های آرایشی و بهداشتی است. این استاندارد [...]
شیلنگ های لاستیکی و پلاستیکی - استاندارد ملی A1-11447

شیلنگهای لاستیکی و پلاستیکی و ملحقات- اندازه گیری ابعاد شیلنگ ها و طول مجموعه شیلنگ- روش های آزمون اصلاحیۀ شمارۀ ۱- استاندارد ملی A1-11447

استاندارد ملی A1-11447 سال تصویب: 1397 رشته: کمیته ملی استاندارد صنایع شیمیایی موضوع:شیلنگ­های لاستیکی و پلاستیکی و ملحقات- اندازه­گیری ابعاد شیلنگ­ها و طول مجموعه شیلنگ- روش­های آزمون اصلاحیۀ شمارۀ 1 هدف: هدف از تدوین این اصلاحیه، اعمال اصلاحات به شرح زیر در متن استاندارد ملی ایران شماره 11447 سال ۱۳۸۷ ،است: 1-اندازه گیری قطر خارجی [...]
محلول سدیم هیپوکلریت - استاندارد ملی 2361

محلول سدیم هیپوکلریت- ویژگی‌ها- استاندارد ملی ۲۳۶۱

استاندارد ملی 2361 سال تصویب: 1397 رشته: کمیته ملی استاندارد بسته بندی موضوع:محلول سدیم هیپوکلریت- ویژگی‌ها   هدف و دامنه کاربرد هدف از تدوین این استاندارد تعیین ویژگی ها، نمونه برداری، بسته بندی و نشانه گذاری دو نوع محلول سدیم هیپوکلریت خانگی و صنعتی می باشد . این استاندارد برای فرآورده های سفید کننده معطر [...]
تعيين هدايت حرارتي و نفوذ حرارتي - استاندارد ملی 12787-6

پلاستيك ها- تعيين هدايت حرارتي و نفوذ حرارتي- قسمت ۶: روش مقايس هاي براي هدايت هاي حرارتي پايين با استفاده از روش دماي مدوله شده- استاندارد ملی ۶-۱۲۷۸۷

استاندارد ملی 6-12787 سال تصویب: 1396 رشته: کمیته ملی استاندارد صنایع شیمیایی موضوع: پلاستيك­ها- تعيين هدايت حرارتي و نفوذ حرارتي- قسمت 6: روش مقايس ه­اي براي هدايت­ هاي حرارتي پايين با استفاده از روش دماي مدوله شده   هدف و دامنه کاربرد هدف از تدوین این استاندارد، ارائه روش دمای مدوله شده برای اندازه گیری [...]
تعيين گرانروي پليمرها - استاندارد ملی 13249-3

پلاستيك‌ها- تعيين گرانروي پليمرهاي محلول رقيق با استفاده از ويسكومترهاي مويينه- قسمت ۳: پلي‌اتيلن‌ها و پلي‌پروپيلن‌ها- استاندارد ملی ۳-۱۳۲۴۹

استاندارد ملی 3-13249 سال تصویب: 1396 رشته: کمیته ملی استاندارد صنایع شیمیایی موضوع: پلاستيك‌ها- تعيين گرانروي پليمرهاي محلول رقيق با استفاده از ويسكومترهاي مويينه- قسمت 3: پلي‌اتيلن‌ها و پلي‌پروپيلن‌ها    هدف و دامنه کاربرد  هدف از تدوین این استاندارد، تعیین شرایط خاص و اندازه‌گیری گرانروی کاهیده (که به عنوان عدد گرانروی هم شناخته می‌شود) و [...]
لعاب هاي شيشه اي و چيني - استاندارد ملی 12739-2

لعاب هاي شيشه اي و چيني- تعيين مقاومت در برابر خوردگي شيميايي- قسمت ۲: تعيين مقاومت به خوردگي شيميايي توسط اسيدهاي جوشان، مايعات خنثي جوشان و/يا بخارات آنها- استاندارد ملی ۲-۱۲۷۳۹

استاندارد ملی 2-12739 سال تصویب: 1396 رشته: کمیته ملی استاندارد صنایع شیمیایی موضوع: لعاب­ هاي شيشه­ اي و چيني- تعيين مقاومت در برابر خوردگي شيميايي- قسمت 2: تعيين مقاومت به خوردگي شيميايي توسط اسيدهاي جوشان، مايعات خنثي جوشان و/يا بخارات آن­ها   هدف و دامنه کاربرد هدف از تدوین این استاندارد، تعیین روش آزمون و [...]
اپتيك و فوتونيك- استاندارد ملی 13018-1

اپتيك و فوتونيك- تمام‌نگاري‌‌- قسمت ۱:روش‌هاي اندازه‌گيري بازده پراش و مشخصه‌هاي اپتيكي مربوط به تمام‌نگار‌‌ها- استاندارد ملی ۱-۱۳۰۱۸

استاندارد ملی 1-13018 سال تصویب: 1396 رشته: کمیته ملی استاندارد صنایع شیمیایی موضوع: اپتيك و فوتونيك- تمام‌نگاري‌‌- قسمت 1:روش‌هاي اندازه‌گيري بازده پراش و مشخصه‌هاي اپتيكي مربوط به تمام‌نگار‌‌ها   هدف و دامنه کاربرد هدف از تدوین این استاندارد، تعریف اصطلاحات مرتبط با مشخصه های اپتیکی مربوط به تمام نگارها ، تعیین روش اندازه گیری بازده [...]
مواد كربندار براي توليد آلومينيم - استاندارد ملی 11585-1

مواد كربندار براي توليد آلومينيم-آندهاي از پيش پخته شده و بلوك هاي كاتد-قسمت ۱: تعيين استحكام خمشي/ برشي با روش سه نقطه اي- استاندارد ملی ۱-۱۱۵۸۵

استاندارد ملی 1-11585 سال تصویب: 1396 رشته: کمیته ملی استاندارد صنایع شیمیایی موضوع: مواد كربن­دار براي توليد آلومينيم-آند­هاي از پيش پخته شده و بلوك­ هاي كاتد-قسمت 1: تعيين استحكام خمشي/ برشي با روش سه نقطه­ اي   هدف و دامنه کاربرد هدف از تدوین این استاندارد، ارائه روش سه نقطه ای برای تعیین استحکام خمشی [...]
پلاستيك‌ها در معرض منابع نوري - استاندارد ملی 12523-1

پلاستيك‌ها- روش‌هاي قرار دادن در معرض منابع نوري آزمايشگاهي-قسمت ۱: راهنماي كلي- استاندارد ملی ۱-۱۲۵۲۳

استاندارد ملی 1-12523 سال تصویب: 1396 رشته: کمیته ملی استاندارد صنایع شیمیایی موضوع: پلاستيك‌ها- روش‌هاي قرار دادن در معرض منابع نوري آزمايشگاهي-قسمت 1: راهنماي كلي   هدف و دامنه کاربرد هدف از تدوین این استاندارد، ارائه اطلاعات و راهنمای کلی مربوط به انتخاب و کاربرد روش های نوردهی است که در قسمت های بعدی به [...]
اتصالات و لوله‎هاي تحت فشار - استاندارد ملی 13502

پلاستيك‎ها- سامانه‎هاي لوله‎گذاري- محل‎هاي اتصال مكانيكي بين اتصالات و لوله‎هاي تحت فشار – عدم نشتي تحت فشار داخلي مونتاژهاي در معرض خمش- استاندارد ملی ۱۳۵۰۲

استاندارد ملی 13502 سال تصویب: 1396 رشته: کمیته ملی استاندارد صنایع شیمیایی موضوع: پلاستيك‎ها- سامانه‎هاي لوله‎گذاري- محل‎هاي اتصال مكانيكي بين اتصالات و لوله‎هاي تحت فشار – عدم نشتي تحت فشار داخلي مونتاژهاي در معرض خمش- روش آزمون   هدف و دامنه کاربرد هدف از تدوین این استاندارد، تعیین روشی برای بررسی عدم نشتی محل های [...]
كربن بلك (دوده) – تعيين عدد جذب يُد - استاندارد ملی 12482

كربن بلك (دوده) – تعيين عدد جذب يُد- استاندارد ملی ۱۲۴۸۲

استاندارد ملی 12482 سال تصویب: 1396 رشته: کمیته ملی استاندارد صنایع شیمیایی موضوع: كربن بلك (دوده) – تعيين عدد جذب يُد   هدف و دامنه کاربرد هدف از تدوین این استاندارد، ارائه دو روش (الف و ب) برای تعیین عدد جذب  یدکربن بلک است. روش الف ، روش متداول و روش ب ، روش نمونه [...]
پلاستيك هاي سلولي سخت- استاندارد ملی 11423

پلاستيك هاي سلولي سخت- تعيين درصد حجمي سلول هاي باز و سلول هاي بسته- استاندارد ملی ۱۱۴۲۳

استاندارد ملی 11423 سال تصویب: 1396 رشته: کمیته ملی استاندارد صنایع شیمیایی موضوع: پلاستيك­ هاي سلولي سخت- تعيين درصد حجمي سلول­ هاي باز و سلول­هاي بسته   هدف و دامنه کاربرد هدف از تدوین این استاندارد، ارائه روش تعیین درصد حجمی سلول های بالا و سلول‌های بسته پلاستیک های سلولی سخت و اندازه گیری اولیه [...]
فرآورده هاي آرايشي و بهداشتي - استاندارد ملی 11107

فرآورده هاي آرايشي و بهداشتي- نيتروزآمين ها- شناسايي و تعيين مقدار -N نيتروزودي اتانل آمين (NDELA) به روش HPLC-MS – استاندارد ملی ۱۱۱۰۷

استاندارد ملی 11107 سال تصویب: 1396 رشته: کمیته ملی استاندارد صنایع شیمیایی موضوع: فرآورده­ هاي آرايشي و بهداشتي- نيتروز­آمين ­ها- شناسايي و تعيين مقدار -N نيتروزو­دي­اتانل­آمين (NDELA)به روش HPLC-MS   هدف و دامنه کاربرد هدف از تدوین این استاندارد، ارائه روش شناسایی و تعیین مقدارN- نیتروزو دی اتانول آمین(NDELA) در فرآورده‌های آرایشی بهداشتی و مواد [...]
مایع خنک کننده موتور ماشین- استاندارد ملی 12371

مايعات خنك كننده موتور- مواد افزودني تكميلي (SCAs)براي استفاده در مايعات خنك كننده نيازمند به مواد افزودني تكميلي براي موتورهاي سنگين- استاندارد ملی ۱۲۳۷۱

استاندارد ملی 12371 سال تصویب: 1396 رشته: کمیته ملی استاندارد صنایع شیمیایی موضوع: مايعات خنك ­كننده موتور- مواد افزودني تكميلي (SCAs)براي استفاده در مايعات خنك كننده نيازمند به مواد افزودني تكميلي براي موتور­هاي سنگين- ويژگي­ ها   هدف و دامنه کاربرد هدف از تدوین این استاندارد، تعیین الزامات عمومی ، فیزیکی ، شیمیایی و کارایی [...]