دسته: پلیمر

لاستیک - استاندارد ملی 14457

لاستيك- استاندارد ملی ۱۴۴۵۷

استاندارد ملی 14457 سال تصویب:1397 رشته: کمیته ملی صنایع پلیمر موضوع: لاستيك – روش­كار عمومي آماده ­سازي و تثبيت شرايط آزمونه­ ها براي روش­ هاي آزمون فيزيكي   هدف و دامنه کاربرد هدف از تدوین این استاندارد، تعیین روش های کار عمومی آماده سازی، اندازه گیری، نشانه گذاری انبارش و تثبیت شرایط برای آزمون های [...]
پلاستيك‌ها- روش دستگاهي قرارگيري در معرض جسم تابشي در آزمون¬ هاي هوازدگي- راهنماي عمومي و كليات روش آزمون- استاندارد ملی 15000

پلاستيك‌ها- روش دستگاهي قرارگيري در معرض جسم تابشي در آزمون هاي هوازدگي- راهنماي عمومي و كليات روش آزمون- استاندارد ملی ۱۵۰۰۰

استاندارد ملی 15000 سال تصویب:1397 رشته: کمیته ملی صنایع پلیمر موضوع: پلاستيك‌ها- روش دستگاهي قرارگيري در معرض جسم تابشي در آزمون­ هاي هوازدگي- راهنماي عمومي و كليات روش آزمون شماره استاندارد:15000 موضوع: پلاستيك‌ها- روش دستگاهي قرارگيري در معرض جسم تابشي در آزمون­ هاي هوازدگي- راهنماي عمومي و كليات روش آزمون   مقدمه با تعریف دوره [...]
پلاستيك‌ها– نمادها و علائم اختصاري - استاندارد ملی 11373-3

پلاستيك‌ها– نمادها و علائم اختصاري- استاندارد ملی ۳-۱۱۳۷۳

استاندارد ملی 3-11373 سال تصویب:1397 رشته: کمیته ملی صنایع پلیمر موضوع: پلاستيك‌ها– نمادها و علائم اختصاري- قسمت 3: نرم­ كننده ­ها   مقدمه این استاندارد یک قسمت از مجموعه استانداردهای ملی ایران شماره ۱۱۳۷۳ است و سایر قسمت های این استاندارد به شرح زیر است: - قسمت ۱ : پلیمر های پایه و مشخصه های [...]
ايزوسيانات هاي آروماتيك - استاندارد ملی 12698

پلاستيك ها – ايزوسيانات هاي آروماتيك براي استفاده در توليد پلي يورتان ها – اندازه گيري كلر كل- استاندارد ملی ۱۲۶۹۸

استاندارد ملی 12698 سال تصویب:1397 رشته: کمیته ملی صنایع پلیمر موضوع: پلاستيك ­ها - ايزوسيانات ­هاي آروماتيك براي استفاده در توليد پلي­ يورتان ­ها - اندازه گيري كلر كل   هدف و دامنه کاربرد هدف از تدوین این استاندارد، اندازه گیری مقدار کلر کل در ایزوسیانات های آروماتیک مورد استفاده در تهیه پلی یورتان ها [...]