برچسب: استاندارد ملی بیولوژی و میکروبیولوژی

ميكروبيولوژي خرماي خشك و نيمه خشك- استاندارد ملی ۱۵۵۴۴

استاندارد ملی 15544 سال تصویب:1397 رشته: کمیته ملی استاندارد بیولوژی و میکروبیولوژیميكروبيولوژي خرماي خشك و نيمه خشك- استاندارد ملی ۱۵۵۴۴ موضوع: ميكروبيولوژي خرماي خشك و نيمه خشك- ويژگي‌ها و روش‌هاي آزمون   مقدمه خرما یک کالای صادراتی است و سالانه حدود ۱۰۰ تا ۱۵۰ هزار تومان از این کالا به کشورهای دیگر صادر می‌شود. به [...]

روغن كنجد- استاندارد ملی ۱۴۹۵۵

استاندارد ملی 14955 سال تصویب:1397 رشته: کمیته ملی استاندارد بیولوژی و میکروبیولوژی موضوع: روغن كنجد- آئين كار توليد بهداشتي   مقدمهکنجد یک دانه روغنی متعلق به خانواده پدالیاسه و جنس Sea mum است و به عنوان یک ماده غذایی سنتی سالم استفاده می‌شود. روشهای معمول صنعتی برای استخراج روغن از این دانه های روغنی شامل فشردن دانه ها [...]

ميكروبيولوژي فرآورده هاي بهداشتي، آرايشي – شمارش مخمر و كپك- استاندارد ملی ۱۱۱۶۹

استاندارد ملی 11169 سال تصویب:1397 رشته: کمیته ملی استاندارد بیولوژی و میکروبیولوژی موضوع: ميكروبيولوژي فرآورده­ هاي بهداشتي، آرايشي - شمارش مخمر و كپك   هدف و دامنه کاربرد هدف از تدوین این استاندارد تعیین راهنمای کلی برای روش شمارش مخمروکپک موجود در فرآورده های بهداشتی، آرایشی با استفاده از شمارش کلنی ها بر روی محیط [...]

مواد غذايي- روش‌هاي رديابي ارگانيسم‌هاي تغيير ژنتيكي يافته و فرآورده‌هاي حاصـل از آن‌هـا- استخراج اسيد نوكلئيك – استاندارد ملی ۱۰۷۶۳

استاندارد ملی 10763 سال تصویب:1397 رشته: کمیته ملی استاندارد بیولوژی و میکروبیولوژی موضوع: مواد غذايي- روش‌هاي رديابي ارگانيسم‌هاي تغيير ژنتيكي يافته و فرآورده‌هاي حاصـل از آن‌هـا- استخراج اسيد نوكلئيك   هدف و دامنه کاربرد  هدف از تدوین این استاندارد، تعیین الزامات کلی و روش های خاص برای استخراج/ خالص سازی و تعیین مقدار DNA میباشد [...]