برچسب: استاندارد ملی

باتری های سرب اسید کششی- استاندارد ملی 4282-2

باتری های سرب اسید کششی- قسمت ۲: ابعاد سلول‌ها و ترمینال‌ها و نشانه‌گذاری قطب‌ روی سلول‌ها- استاندارد ملی ۲-۴۲۸۲

استاندارد ملی 4282-2 سال تصویب: 1398 رشته: کمیته ملی استاندارد برق و الکترونیک موضوع:باتری­های سرب­ اسید کششی-قسمت 2: ابعاد سلول‌ها و ترمینال‌ها و نشانه‌گذاری قطب‌ روی سلول‌ها   پیشگفتار  استاندارد «باتری های سرب- اسید کششی- قسمت ۲ :ابعاد سلول ها و ترمینال ها و نشانه گذاری قطب روی سلول ها» که نخستین بار در سال [...]
لامپ‌های فلورسنت دو‌کلاهک - استاندارد ملی 687

لامپ‌های فلورسنت دو‌کلاهک– ویژگی‌های عملکردی- استاندارد ملی ۶۸۷

استاندارد ملی 687 سال تصویب: 1398 رشته: کمیته ملی استاندارد برق و الکترونیک موضوع:لامپ‌های فلورسنت دو‌کلاهک –ویژگی‌های عملکردی   هدف و دامنه کاربرد  هدف از تدوین این استاندارد، تعیین الزامات عملکردی لامپ های فلورسنت دو کلاهک برای مصارف روشنایی عمومی است.   الزامات این استاندارد فقط مربوط به آزمون نوعی است، شرایط مطابقت شامل روشهای [...]
سیستم های ارتباط داخلی ساختمان- استاندارد ملی 15957-1-1

سیستم های ارتباط داخلی ساختمان- قسمت ۱-۱: الزامات سیستم-کلیات- استاندارد ملی ۱-۱-۱۵۹۵۷

استاندارد ملی 1-1-15957 سال تصویب: 1398 رشته: کمیته ملی استاندارد برق و الکترونیک موضوع:سیستم­های ارتباط داخلی ساختمان-قسمت 1-1: الزامات سیستم-کلیات   پیشگفتار  استاندارد سیستم های ارتباط داخلی ساختمان- قسمت ۱-۱ الزامات سیستم- کلیات که پیش نویس آن در کمیسیون های مربوط بر مبنای پذیرش استانداردهای بین‌المللی و منطقه‌ای به عنوان استاندارد ملی ایران به روش [...]
خشک کن های چرخشی تجاری- استاندارد ملی 15973

خشک کن های چرخشی تجاری- روش های اندازه گیری عملکرد- استاندارد ملی ۱۵۹۷۳

استاندارد ملی 15973 سال تصویب: 1398 رشته: کمیته ملی استاندارد برق و الکترونیک موضوع:خشک کن های چرخشی تجاری- روشهای اندازه گیری عملکرد   پیشگفتار  استاندارد خشک کن های چرخشی تجاری- روش های اندازه گیری عملکرد که پیش نویس آن در کمیسیون های مربوط بر مبنای پذیرش استانداردهای بین‌المللی / منطقه‌ای به عنوان استاندارد ملی ایران [...]
آزمون های محیطی - استاندارد ملی 1307-2-39

آزمون های محیطی ـ قسمت ۲-۳۹: آزمون ها- آزمون ها و راهنما: آزمون های دمای ترکیبی یا دما و رطوبت با فشار کم هوا- استاندارد ملی ۳۹-۲-۱۳۰۷

استاندارد ملی 39-2-1307 سال تصویب: 1398 رشته: کمیته ملی استاندارد برق و الکترونیک موضوع:آزمون­های محیطی ـ قسمت 2-39: آزمون­ها- آزمون­ها و راهنما: آزمون­های دمای ترکیبی یا دما و رطوبت با فشار کم هوا   پیشگفتار استاندارد آزمون های محیطی- قسمت 2-39:آزمون ها- آزمون ها و راهنما: آزمونهای دمای ترکیبی یا دما و رطوبت و فشار [...]
آزمون های محیطی - استاندارد ملی 1562-2-52-A1

وسایل برقی خانگی و مشابه- ایمنی- قسمت ۲-۵۲: الزامات ویژه دهان شویه های برقی-اصلاحیه شماره ۱- استاندارد ملی A1-52-2-1562

استاندارد ملی 1A-52-2-1562 سال تصویب: 1398 رشته: کمیته ملی استاندارد برق و الکترونیک موضوع:وسایل برقی خانگی و مشابه- ایمنی- قسمت 2-52: الزامات ویژه دهان شویه ­های برقی-اصلاحیه شماره 1   پیشگفتار  این اصلاحیه استاندارد، اصلاحیه شماره یک مربوط به استاندارد ملی ایران شماره ی52-2-1562 سال ۱۳۹۱ با عنوان وسایل برقی خانگی و مشابه- ایمنی- قسمت2-52 [...]
سرسره‌های آبی- استاندارد ملی 14238-1

سرسره‌های آبی-قسمت ۱: الزامات ایمنی و روش‌های آزمون- استاندارد ملی ۱-۱۴۲۳۸

استاندارد ملی 1-14238 سال تصویب: 1398 رشته: کمیته ملی استاندارد ایمنی وسایل سرگرمی و کمک آموزشی کودکان موضوع:سرسره‌های آبی-قسمت 1: الزامات ایمنی و روش‌های آزمون   مقدمه  با توجه به رشد و توسعه زندگی شهرنشینی و اهمیت وجود مجموعه های نوین تفریحی به عنوان یکی از مهمترین شاخصه های توسعه یافتگی راه اندازی مجموعه های [...]
سرسره‌های آبی- استاندارد ملی 14238-2

سرسره‌های آبی-قسمت ۲:دستورالعمل ها- استاندارد ملی ۲-۱۴۲۳۸

استاندارد ملی 2-14238 سال تصویب: 1398 رشته: کمیته ملی استاندارد ایمنی وسایل سرگرمی و کمک آموزشی کودکان موضوع:سرسره‌های آبی-قسمت 1: الزامات ایمنی و روش‌های آزمون   مقدمه  راه اندازی مراکز تفریحی آبی رو به افزایش است و این امر نگرانی های ناشی از افزایش آسیب‌های جدی هنگام استفاده از سرسره های آبی را بیشتر میکند. [...]
پساب‌های شهری - استاندارد ملی 15633

استفاده از پساب‌های شهری برای مصارف مختلف- ویژگی‌ها- استاندارد ملی ۱۵۶۳۳

استاندارد ملی 15633 سال تصویب: 1398 رشته: کمیته ملی استانداردآب وآبفا موضوع:استفاده از پساب‌های شهری برای مصارف مختلف- ویژگی‌ها   مقدمه با عنایت به افزایش جمعیت، شرایط اقلیمی کشور و کاهش منابع آب تجدیدپذیر، استفاده از پساب برای تأمین بخشی از نیازها در مصارف مختلف و جبران کمبود منابع آب ضروری است. از این رو، [...]
امنیت تامین آب آشامیدنی - استاندارد ملی 15664-1

امنیت تامین آب آشامیدنی- راهنمای مدیریت ریسک و مدیریت بحران-قسمت ۱:۱-۱۵۶۶۴

استاندارد ملی 1-15664 سال تصویب: 1398 رشته: کمیته ملی استانداردآب وآبفا موضوع:امنیت تامین آب آشامیدنی- راهنمای مدیریت ریسک و مدیریت بحران-قسمت 1:   مقدمه این استاندارد، مبانی مدیریت بحران را شرح می دهد که شامل توصیه‌هایی برای تامین کنندگان آب آشامیدنی و نمونه‌هایی از سازمانهای مدیریت بحران برای مسئولین می باشد.  تامین کنندگان آب آشامیدنی [...]
کیفیت آب- استاندارد ملی 15631

کیفیت آب– تعیین سمیت مزمن با براکیونوس کلیسی فلوروس در ۴۸ ساعت- استاندارد ملی ۱۵۶۳۱

استاندارد ملی 15631 سال تصویب: 1398 رشته: کمیته ملی استانداردآب وآبفا موضوع:کیفیت آب– تعیین سمیت مزمن با براکیونوس کلیسی­فلوروس در 48 ساعت   مقدمه طی سالیان متمادی، برای ارزیابی آثار زیانبار و کیفیت آب از آزمون های بیولوژیکی استفاده شده است. روتیفرها و به ویژه گونه براکیونوس کلیسی فلوروس، به دلیل مزیت تولید مثل از [...]
لوله‌های فولادی انتقال آب - استاندارد ملی 15632

لوله‌های فولادی انتقال آب با قطر (in 6) mm150 و بزرگ‌تر- استاندارد ملی ۱۵۶۳۲

استاندارد ملی 15632 سال تصویب: 1398 رشته: کمیته ملی استانداردآب وآبفا موضوع:لوله‌های فولادی انتقال آب با قطر in 6) mm150) و بزرگ‌تر   هدف و دامنه کاربرد  هدف از تدوین این استاندارد، تعیین کمینه الزامات برای لوله های فولادی انتقال آب با قطر150mm- 6in و بزرگتر بوده که شامل مواد، کیفیت کار، ساخت و آزمون [...]
اتصالات و لوازم جانبی چدن نشکن - استاندارد ملی 15658

اتصالات و لوازم جانبی چدن نشکن، شیرآلات و محل های اتصال آن ها- پوشش اپوکسی- استاندارد ملی ۱۵۶۵۸

استاندارد ملی 15658 سال تصویب: 1398 رشته: کمیته ملی استانداردآب وآبفا موضوع:اتصالات و لوازم جانبی چدن نشکن، شیر آلات و محل های اتصال آنها- پوشش اپوکسی    هدف و دامنه کاربرد هدف از تدوین این استاندارد، تعیین الزامات و روشهای آزمون قابل استفاده برای پوشش های اپوکسی اعمال شده در کارخانه (اپوکسی گداختی پیوندی یا [...]
کیفیت آب- استاندارد ملی 15442-2

کیفیت آب- رادیم-۲۲۶-قسمت ۲: روش آزمون با استفاده از ایمنومتری- استاندارد ملی ۲-۱۵۴۴۲

استاندارد ملی 2-15442 سال تصویب: 1398 رشته: کمیته ملی استانداردآب وآبفا موضوع:کیفیت آب- رادیم-226-قسمت 2: روش آزمون با استفاده از ایمنومتری   مقدمه پرتوزایی موجود در محیط زیست، ناشی از چندین رخداد طبیعی و همچنین منابع مصنوعی می باشد. بنابراین منابع آبی (آب های سطحی، آبهای زیرزمینی و آب دریا) هم می‌توانند حاوی رادیونو کلئیدهای [...]
کیفیت آب- استاندارد ملی 15442-3

كيفيت آب- راديم-۲۲۶ – قسمت ۳: روش آزمون با استفاده از هم‌رسوبي و طيف‌سنجي پرتو- گاما- استاندارد ملی ۳-۱۵۴۴۲

استاندارد ملی 3-15442 سال تصویب: 1398 رشته: کمیته ملی استانداردآب وآبفا موضوع:كيفيت آب- راديم-226 - قسمت 3: روش آزمون با استفاده از هم‌رسوبي و طيف‌سنجي پرتو-گاما   مقدمه  پرتوزایی موجود در محیط زیست، ناشی از چندین رخ داد طبیعی و همچنین و منابع مصنوعی می باشد. بنابراین منابع آبی (مانند آبهای سطحی، آب های زیرزمینی [...]