برچسب: استاندارد ملی

پرتوهای نوترونی - استاندارد ملی 11699-3

پرتوهای نوترونی مرجع- قسمت ۳: کالیبراسیون دُزسنج‌های فردی و محیطی و تعیین پاسخ آن‌ها به صورت تابعی از انرژی نوترون و زاویه فرود- استاندارد ملی ۳-۱۱۶۹۹

استاندارد ملی 3-11699 سال تصویب: 1397 رشته: کمیته ملی استاندارد اندازه شناسی، اوزان و مقیاسها موضوع:پرتوهای نوترونی مرجع- قسمت 3: کالیبراسیون دُزسنج‌های فردی و محیطی و تعیین پاسخ آن‌ها به صورت تابعی از انرژی نوترون و زاویه فرود   مقدمه این استاندارد یک قسمت از مجموعه استانداردهای ملی ایران شماره 11699است که در مورد پرتوهای [...]
پرتوزایی در محیط زیست - استاندارد ملی 11700-2

اندازه گیری پرتوزایی در محیط زیست- خاک- قسمت ۲: راهنمای انتخاب راهبرد نمونه ‌برداری، نمونه‌ برداری و پیش‌آماده‌سازی نمونه‌ها- استاندارد ملی ۲-۱۱۷۰۰

استاندارد ملی 2-11700 سال تصویب: 1397 رشته: کمیته ملی استاندارد اندازه شناسی، اوزان و مقیاسها موضوع:اندازه گیری پرتوزایی در محیط زیست- خاک- قسمت 2: راهنمای انتخاب راهبرد نمونه ‌برداری، نمونه‌ برداری و پیش‌آماده‌سازی نمونه‌ها   هدف و دامنه کاربرد هدف از تدوین این استاندارد، تعیین الزامات عمومی، بر پایه استانداردهای  ISO11074 ،ISO/IEC17025 ، برای تمامی [...]
موتورهای احتراق - استاندارد ملی 10409-9

موتورهای احتراق داخلی دارای حرکت رفت و برگشتی راه اندازی شده با دستگاه‌های مولد جریان متناوب– قسمت ۹: اندازه گیری و ارزیابی ارتعاشات مکانیکی- استاندارد ملی ۹-۱۰۴۰۹

استاندارد ملی 9-10409 سال تصویب: 1397 رشته: کمیته ملی استاندارد اندازه شناسی، اوزان و مقیاسها موضوع:موتورهای احتراق داخلی دارای حرکت رفت و برگشتی راه­ اندازی شده با دستگاه‌های مولد جریان متناوب– قسمت 9: اندازه ­گیری و ارزیابی ارتعاشات مکانیکی   مقدمه این استاندارد یک قسمت از مجموعه استانداردهای ملی ایران شماره 10409 است. سایر قسمت [...]
تعیین توزیع اندازه ذرات- استاندارد ملی 10105-4

تعیین توزیع اندازه ذرات- روش های برهم کنش نوری ذرات منفرد- قسمت ۴: شمارشگر ذرات هوابرد با پراکندگی نوری برای فضاهای تمیز- استاندارد ملی ۴-۱۰۱۰۵

استاندارد ملی 4-10105 سال تصویب: 1397 رشته: کمیته ملی استاندارد اندازه شناسی، اوزان و مقیاسها موضوع:تعیین توزیع اندازه ذرات- روش­های برهم­کنش نوری ذرات منفرد- قسمت 4: شمارشگر ذرات هوابرد با پراکندگی نوری برای فضاهای تمیز   مقدمه این استاندارد یک قسمت از مجموعه استانداردهای ملی ایران شماره 1015 است. قسمت دیگر این استاندارد به شرح [...]
امكانات ورزشي و تفريحي - استاندارد ملی 22151-2

امكانات ورزشي و تفريحي مسيرهاي طنابي قسمت ۲: الزامات بهره برداري ۲-۲۲۱۵۱

استاندارد ملی 2-22151 سال تصویب: 1396 رشته: کمیته ملی استاندارد ایمنی وسایل سرگرمی و کمک آموزشی کودکان موضوع:امكانات ورزشي و تفريحي مسيرهاي طنابي قسمت 2: الزامات بهره­ برداري    مقدمه مسیرهای طنابی بسیار متنوع بوده، ممکن است برای اهداف یادگیری، تفریحی، آموزشی یا درمانی مورد استفاده قرار گیرند. فعالیت های مسیرهای طنابی بهتر است توسط [...]
امكانات ورزشي و تفريحي مسيرهاي طنابي - استاندارد ملی 22151-1

امكانات ورزشي و تفريحي مسيرهاي طنابي قسمت ۱: الزامات ساخت و ايمني- استاندارد ملی ۱-۲۲۱۵۱

استاندارد ملی 1-22151 سال تصویب: 1396 رشته: کمیته ملی استاندارد ایمنی وسایل سرگرمی و کمک آموزشی کودکان موضوع:امكانات ورزشي و تفريحي مسيرهاي طنابي قسمت 1: الزامات ساخت و ايمني   مقدمه مسیر های طنابی بسیار متنوع است و ممکن است برای اهداف یادگیری، تفریحی، آموزشی یا درمانی مورد استفاده قرار گیرند. فعالیت های مسیرهای تمامی [...]
گهواره هاي خميده - استاندارد ملی 15380

كالاهاي مراقبت و استفاده كودك- گهواره هاي خميده- استاندارد ملی ۱۵۳۸۰

استاندارد ملی 15380 سال تصویب: 1396 رشته: کمیته ملی استاندارد ایمنی وسایل سرگرمی و کمک آموزشی کودکان موضوع:كالاهاي مراقبت و استفاده كودك-گهواره ­هاي­ خميده   هدف و دامنه کاربرد  هدف از تدوین این استاندارد، تعیین الزامات ایمنی و روش های آزمون مربوط به گهواره خمیده ثابت یا تاشو کودک تا وزن ۹ کیلوگرم یا کودکانی [...]
لاستيك- رواداري - استاندارد ملی 15112-2

لاستيك- رواداري هاي محصولات-قسمت ۲: رواداري هاي هندسي- استاندارد ملی ۲-۲۲۱۵۱

استاندارد ملی 2-15112 سال تصویب: 1397 رشته: کمیته ملی صنایع پلیمر موضوع:لاستيك- رواداري ­هاي محصولات-قسمت 2: رواداري­ هاي هندسي   مقدمه این استاندارد یک قسمت از مجموعه استانداردهای ملی ایران شماره 15112 است و قسمت دیگر این استاندارد به شرح زیر است: - قسمت ۱ :رواداری های ابعادی   هدف و دامنه کاربرد هدف از [...]
کالاهای مراقبت و استفاده کودک- استاندارد ملی 19883-2

کالاهای مراقبت و استفاده کودک- حمل کننده کودک- الزامات ایمنی و روش های آزمون- قسمت ۲: آغوشی نرم- استاندارد ملی ۲-۱۹۸۸۳

استاندارد ملی 2-19883 سال تصویب: 1397 رشته: کمیته ملی صنایع پلیمر موضوع:کالاهای مراقبت و استفاده کودک-حمل­ کننده کودک-الزامات ایمنی و روش­ های آزمون-قسمت 2: آغوشی نرم   هدف و دامنه کاربرد هدف از تدوین این استاندارد، تعیین الزامات ایمنی و روشهای آزمون آغوشی نرم بدون ساختار نگهدارنده است که در بردارنده دهانه هایی برای تمام [...]
ايمني اسباب بازي- استاندارد ملی 6204-2

ايمني اسباب بازي- قسمت ۲: اشتعال پذيري- استاندارد ملی ۲-۶۲۰۴

استاندارد ملی 2-6204 سال تصویب: 1396 رشته: کمیته ملی استاندارد ایمنی وسایل سرگرمی و کمک آموزشی کودکان موضوع:ايمني اسباب­ بازي- قسمت 2: اشتعال­ پذيري   هدف و دامنه کاربرد هدف از تدوین این استاندارد، مشخص کردن رده مواد اشتعال پذیر، با ممنوعیت کاربرد اسباب بازی و همچنین الزامات مربوط به اشتعال پذیری اسباب بازیی های [...]
لاستيك- رواداري - استاندارد ملی 15113-1

پلاستيك ها – تعيين رفتار سوختن توسط شاخص اكسيژن -قسمت ۱: الزامات عمومي – استاندارد ملی ۱-۱۵۱۱۳

استاندارد ملی 1-15113 سال تصویب: 1397 رشته: کمیته ملی صنایع پلیمر موضوع:پلاستيك­ ها - تعيين رفتار سوختن توسط شاخص اكسيژن -قسمت 1: الزامات عمومي   مقدمه  آزمون شاخص اکسیژن(OI) در دمای محیط نخستین بار توسط فنیمور و مارتین در سال ۱۹۶۶ ارائه شد. نخستین بار این روش در استاندارد ASTMD2863 به کار گرفته شد که [...]
پلاستيك ها-پلي اُل هاي - استاندارد ملی 14670

پلاستيك ها- پلي اُل هاي مورد استفاده در توليد پلي يورتان-اندازه گيري عدد هيدروكسيل- استاندارد ملی ۱۴۶۷۰

استاندارد ملی 14670 سال تصویب: 1397 رشته: کمیته ملی صنایع پلیمر موضوع:پلاستيك­ ها- پلی ال های مورد اسفاده در تولید پلی یورتان-اندازه­ گيري عدد هيدروكسيل   مقدمه تاکنون استانداردهای ملی و بین المللی اندازه گیری عدد هیدروکسیل رزینهای پلی استر غیر اشباع(ISO2554) عوامل فعال سطحی غیر یونی استاندارد ملی شماره  ۴۴۷۶ و ISO4326 رزین های [...]
پلاستيك ها- رواداري - استاندارد ملی 15112-1

لاستيك- رواداري هاي محصولات-قسمت ۱: رواداري هاي ابعادي- استاندارد ملی ۱-۱۵۱۱۲

استاندارد ملی 14670 سال تصویب: 1397 رشته: کمیته ملی صنایع پلیمر موضوع:لاستيك- رواداري­ هاي محصولات-قسمت 1: رواداري ­هاي ابعادي   مقدمه  این استاندارد یک قسمت از مجموعه استانداردهای ملی ایران شماره15112 است و قسمت دیگر این استاندارد به شرح زیراست:   قسمت ۲ :رواداری های هندسی   هدف  و دامنه کاربرد هدف از تدوین این استاندارد، [...]
جداسازی آلوده کننده های پلیمرها - استاندارد ملی 14330

جداسازی آلوده کننده های پلیمرها با استفاده از آزمون صافی اکسترودر-روش آزمون- استاندارد ملی ۱۴۳۳۰

استاندارد ملی 14330 سال تصویب: 1397 رشته: کمیته ملی صنایع پلیمر موضوع: جداسازی آلوده­ کننده­ های پلیمرها با استفاده از آزمون صافی اکسترودر-روش آزمون   هشدار در این استاندارد تمام موارد ایمنی و بهداشتی نوشته نشده است .در صورت وجود چنین مواردی، مسئولیت برقراری شرایط ایمنی و سلامتی مناسب و اجرای آن به عهده کار [...]
لاستیک خام استایرن - استاندارد ملی 13982

لاستیک خام استایرن- بوتادین- تعیین مقدار صابون و اسید آلی- استاندارد ملی ۱۳۹۸۲

استاندارد ملی 13982 سال تصویب: 1397 رشته: کمیته ملی صنایع پلیمر موضوع: لاستیک خام استایرن— بوتادین –تعیین مقدار صابون و اسید آلی   هدف و دامنه کاربرد  هدف از تدوین این استاندارد، ارائه روش های اندازه گیری مقدار صابون و اسید آلی لاستیک خام استایرن بوتادین(SBR) است. -روشA: تیتراسیون با استفاده از شناساگر است. روش [...]