برچسب: انواع استانداردهای ملی

چراغ ها- استاندارد ملی 5920-2-12

چراغ ها- قسمت ۲-۱۲: چراغ خواب دوشاخه سرخود با اتصال مستقیم به برق شهر- الزامات ویژه- استاندارد ملی۱۲-۲-۵۹۲۰

استاندارد ملی 5920-2-12 سال تصویب: 1398 رشته: کمیته ملی استاندارد برق و الکترونیک موضوع: چراغ­ ها-قسمت 2-12: چراغ­خواب­ دوشاخه سرخود با اتصال مستقیم به برق شهر-الزامات ویژه   پیشگفتار استاندارد «چراغها -چراغ خواب دو شاخه سر خود با اتصال مستقیم به برق شهر- الزامات ویژه» که پیش نویس آن در کمیسیون های مربوط بر مبنای [...]
سیم های سیم پیچی- استاندارد ملی 6998-0-10

ویژگی های انواع خاصی از سیم های سیم پیچی-قسمت ۰-۱۰: سیم مسی گرد با لاک یا بدون لاک،با روکش پیچیده شده از الیاف شیشه ای پلی استر ذوب شده، بدون وارنیش یا با پوششی از رزین یا وارنیش- الزامات کلی- استاندارد ملی ۱۰-۰-۶۹۹۸

استاندارد ملی 6998-0-10 سال تصویب: 1398 رشته: کمیته ملی استاندارد برق و الکترونیک موضوع: ویژگی­های انواع خاصی از سیم­های سیم­ پیچی-قسمت 0-10: سیم مسی گرد با لاک یا بدون لاک،با روکش پیچیده­شده از الیاف شیشه­ای پلی ­استر ذوب ­شده، بدون وارنیش یا با پوششی از رزین یا وارنیش- الزامات کلی   پیشگفتار  استاندارد «ویژگی های [...]
صوت‌شناسی زیرآب- استاندارد ملی 22676

صوت‌شناسی زیرآب- هیدروفن‌ها (آب‌لرزه‌یاب‌ها) – خصوصیات هیدروفن‌ها در گستره بسامدی Hz 1 تا kHz500- استانداردملی ۲۲۶۷۶

استاندارد ملی 22676 سال تصویب: 1398 رشته: کمیته ملی استاندارد برق و الکترونیک موضوع:صوت‌شناسی زیرآب- هیدروفن‌ها (آب‌لرزه‌یاب‌ها) - خصوصیات هیدروفن‌ها در گستره بسامدی Hz 1 تا kHz500   پیشگفتار  استاندارد «صوت شناسی زیر آب- هیدروفن ها (آب لرزه یاب ها)- خصوصیات هید روفن ها در گستره بسامدی 1Hz تا 500KHz  که پیش‌نویس آن در کمیسیون [...]
چراغ ها- استاندارد ملی 5920-2-12

چراغ ها- قسمت ۲-۱۲- چراغ خواب دوشاخه سرخود با اتصال مستقیم به برق شهر- الزامات ویژه- استاندارد ملی ۱۲-۲-۵۹۲۰

استاندارد ملی 5920-2-12 سال تصویب: 1398 رشته: کمیته ملی استاندارد برق و الکترونیک موضوع: چراغ­ ها-قسمت 2-12: چراغ­خواب­ دوشاخه سرخود با اتصال مستقیم به برق شهر-الزامات ویژه   پیشگفتار استاندارد «چراغها -چراغ خواب دو شاخه سر خود با اتصال مستقیم به برق شهر- الزامات ویژه» که پیش نویس آن در کمیسیون های مربوط بر مبنای [...]
وسایل برقی خانگی - استاندارد ملی 5606-2-3

وسایل برقی خانگی و مشابه- مقررات آزمون برای تعیین نوفه آکوستیکی هوابرد– قسمت ۲-۳: الزامات ویژه برای ماشین های ظرفشویی- استاندارد ملی ۳-۲-۵۶۰۶

استاندارد ملی 3-2-5606 سال تصویب: 1398 رشته: کمیته ملی استاندارد برق و الکترونیک موضوع:وسایل برقی خانگی و مشابه- مقررات آزمون برای تعیین نوفه­آکوستیکی هوابرد– قسمت 2-3: الزامات ویژه برای ماشین­های ظرفشویی   پیش گفتار  استاندارد «وسایل برقی خانگی و مشابه -مقررات آزمون برای تعیین نوفه آکوستیکی هوابرد- قسمت2-3 الزامات ویژه برای ماشینهای ظرفشویی» که نخستین [...]
باتری های سرب اسید کششی- استاندارد ملی 4282-2

باتری های سرب اسید کششی- قسمت ۲: ابعاد سلول‌ها و ترمینال‌ها و نشانه‌گذاری قطب‌ روی سلول‌ها- استاندارد ملی ۲-۴۲۸۲

استاندارد ملی 4282-2 سال تصویب: 1398 رشته: کمیته ملی استاندارد برق و الکترونیک موضوع:باتری­های سرب­ اسید کششی-قسمت 2: ابعاد سلول‌ها و ترمینال‌ها و نشانه‌گذاری قطب‌ روی سلول‌ها   پیشگفتار  استاندارد «باتری های سرب- اسید کششی- قسمت ۲ :ابعاد سلول ها و ترمینال ها و نشانه گذاری قطب روی سلول ها» که نخستین بار در سال [...]
لامپ‌های فلورسنت دو‌کلاهک - استاندارد ملی 687

لامپ‌های فلورسنت دو‌کلاهک– ویژگی‌های عملکردی- استاندارد ملی ۶۸۷

استاندارد ملی 687 سال تصویب: 1398 رشته: کمیته ملی استاندارد برق و الکترونیک موضوع:لامپ‌های فلورسنت دو‌کلاهک –ویژگی‌های عملکردی   هدف و دامنه کاربرد  هدف از تدوین این استاندارد، تعیین الزامات عملکردی لامپ های فلورسنت دو کلاهک برای مصارف روشنایی عمومی است.   الزامات این استاندارد فقط مربوط به آزمون نوعی است، شرایط مطابقت شامل روشهای [...]
سیستم های ارتباط داخلی ساختمان- استاندارد ملی 15957-1-1

سیستم های ارتباط داخلی ساختمان- قسمت ۱-۱: الزامات سیستم-کلیات- استاندارد ملی ۱-۱-۱۵۹۵۷

استاندارد ملی 1-1-15957 سال تصویب: 1398 رشته: کمیته ملی استاندارد برق و الکترونیک موضوع:سیستم­های ارتباط داخلی ساختمان-قسمت 1-1: الزامات سیستم-کلیات   پیشگفتار  استاندارد سیستم های ارتباط داخلی ساختمان- قسمت ۱-۱ الزامات سیستم- کلیات که پیش نویس آن در کمیسیون های مربوط بر مبنای پذیرش استانداردهای بین‌المللی و منطقه‌ای به عنوان استاندارد ملی ایران به روش [...]
خشک کن های چرخشی تجاری- استاندارد ملی 15973

خشک کن های چرخشی تجاری- روش های اندازه گیری عملکرد- استاندارد ملی ۱۵۹۷۳

استاندارد ملی 15973 سال تصویب: 1398 رشته: کمیته ملی استاندارد برق و الکترونیک موضوع:خشک کن های چرخشی تجاری- روشهای اندازه گیری عملکرد   پیشگفتار  استاندارد خشک کن های چرخشی تجاری- روش های اندازه گیری عملکرد که پیش نویس آن در کمیسیون های مربوط بر مبنای پذیرش استانداردهای بین‌المللی / منطقه‌ای به عنوان استاندارد ملی ایران [...]
آزمون های محیطی - استاندارد ملی 1307-2-39

آزمون های محیطی ـ قسمت ۲-۳۹: آزمون ها- آزمون ها و راهنما: آزمون های دمای ترکیبی یا دما و رطوبت با فشار کم هوا- استاندارد ملی ۳۹-۲-۱۳۰۷

استاندارد ملی 39-2-1307 سال تصویب: 1398 رشته: کمیته ملی استاندارد برق و الکترونیک موضوع:آزمون­های محیطی ـ قسمت 2-39: آزمون­ها- آزمون­ها و راهنما: آزمون­های دمای ترکیبی یا دما و رطوبت با فشار کم هوا   پیشگفتار استاندارد آزمون های محیطی- قسمت 2-39:آزمون ها- آزمون ها و راهنما: آزمونهای دمای ترکیبی یا دما و رطوبت و فشار [...]
آزمون های محیطی - استاندارد ملی 1562-2-52-A1

وسایل برقی خانگی و مشابه- ایمنی- قسمت ۲-۵۲: الزامات ویژه دهان شویه های برقی-اصلاحیه شماره ۱- استاندارد ملی A1-52-2-1562

استاندارد ملی 1A-52-2-1562 سال تصویب: 1398 رشته: کمیته ملی استاندارد برق و الکترونیک موضوع:وسایل برقی خانگی و مشابه- ایمنی- قسمت 2-52: الزامات ویژه دهان شویه ­های برقی-اصلاحیه شماره 1   پیشگفتار  این اصلاحیه استاندارد، اصلاحیه شماره یک مربوط به استاندارد ملی ایران شماره ی52-2-1562 سال ۱۳۹۱ با عنوان وسایل برقی خانگی و مشابه- ایمنی- قسمت2-52 [...]
سرسره‌های آبی- استاندارد ملی 14238-1

سرسره‌های آبی-قسمت ۱: الزامات ایمنی و روش‌های آزمون- استاندارد ملی ۱-۱۴۲۳۸

استاندارد ملی 1-14238 سال تصویب: 1398 رشته: کمیته ملی استاندارد ایمنی وسایل سرگرمی و کمک آموزشی کودکان موضوع:سرسره‌های آبی-قسمت 1: الزامات ایمنی و روش‌های آزمون   مقدمه  با توجه به رشد و توسعه زندگی شهرنشینی و اهمیت وجود مجموعه های نوین تفریحی به عنوان یکی از مهمترین شاخصه های توسعه یافتگی راه اندازی مجموعه های [...]
سرسره‌های آبی- استاندارد ملی 14238-2

سرسره‌های آبی-قسمت ۲:دستورالعمل ها- استاندارد ملی ۲-۱۴۲۳۸

استاندارد ملی 2-14238 سال تصویب: 1398 رشته: کمیته ملی استاندارد ایمنی وسایل سرگرمی و کمک آموزشی کودکان موضوع:سرسره‌های آبی-قسمت 1: الزامات ایمنی و روش‌های آزمون   مقدمه  راه اندازی مراکز تفریحی آبی رو به افزایش است و این امر نگرانی های ناشی از افزایش آسیب‌های جدی هنگام استفاده از سرسره های آبی را بیشتر میکند. [...]
پساب‌های شهری - استاندارد ملی 15633

استفاده از پساب‌های شهری برای مصارف مختلف- ویژگی‌ها- استاندارد ملی ۱۵۶۳۳

استاندارد ملی 15633 سال تصویب: 1398 رشته: کمیته ملی استانداردآب وآبفا موضوع:استفاده از پساب‌های شهری برای مصارف مختلف- ویژگی‌ها   مقدمه با عنایت به افزایش جمعیت، شرایط اقلیمی کشور و کاهش منابع آب تجدیدپذیر، استفاده از پساب برای تأمین بخشی از نیازها در مصارف مختلف و جبران کمبود منابع آب ضروری است. از این رو، [...]
امنیت تامین آب آشامیدنی - استاندارد ملی 15664-1

امنیت تامین آب آشامیدنی- راهنمای مدیریت ریسک و مدیریت بحران-قسمت ۱:۱-۱۵۶۶۴

استاندارد ملی 1-15664 سال تصویب: 1398 رشته: کمیته ملی استانداردآب وآبفا موضوع:امنیت تامین آب آشامیدنی- راهنمای مدیریت ریسک و مدیریت بحران-قسمت 1:   مقدمه این استاندارد، مبانی مدیریت بحران را شرح می دهد که شامل توصیه‌هایی برای تامین کنندگان آب آشامیدنی و نمونه‌هایی از سازمانهای مدیریت بحران برای مسئولین می باشد.  تامین کنندگان آب آشامیدنی [...]