برچسب: برق و الکترونیک

ارگونومی‌های تعامل انسان و سیستم – نمایشگر الکترونیکی کاغذی – استفاده در فضای داخلی- استاندارد ملی ۱۵۵۴۳

استاندارد ملی 15543 سال تصویب:1397 رشته:کمیته ملی استاندارد برق و الکترونیک موضوع: ارگونومی‌های تعامل انسان و سیستم - نمایشگر الکترونیکی کاغذی – استفاده در فضای داخلی   مقدمه : در مجموعه استانداردهای ISO9241-300، به گستره وسیعی از وظایف نمایشگر دیداری و محیط ها اشاره شده و همچنین ابزارهایی برای ارزیابی آنها ارائه شده است. اخیراً [...]

مقره هاي هيبريدي براي كاربردهاي فشار قوي AC و DC – استاندارد ملی ۱۵۴۴۶

استاندارد ملی 15446 سال تصویب:1397 رشته:کمیته ملی استاندارد برق و الکترونیک موضوع: مقره­ هاي هيبريدي براي كاربردهاي فشار قوي AC و DC - تعاريف، روش­هاي آزمون و معيار­هاي پذيرش       مقدمه مقره های هیبریدی متشکل از یک هسته عایقی  است که بارهای مکانیکی را تحمل کرده و توسط یک روکش پلیمری محافظت می [...]

كابل هاي الكتريكي- استاندارد ملی ۱۵۳۸۲

استاندارد ملی 15382 سال تصویب:1397 رشته:کمیته ملی استاندارد برق و الکترونیک موضوع: كابل­ هاي الكتريكي- كابل­ هاي با عايق­ گرماسخت و روكش گرما­نرم براي ولتاژهاي كمتر يا مساوي V 750/450 براي توان الكتريكي و روشنايي و داراي انتشار كم دود وگازهاي خورنده در مواجهه با آتش   هدف و دامنه کاربرد : هدف از تدوین [...]

الزامات عمومي و مش‌بندي رنگ سفيد- استاندارد ملی ۱-۱۵۵۵۶

استاندارد ملی 1-15556 سال تصویب:1397 رشته:کمیته ملی استاندارد برق و الکترونیک موضوع: دسته‌بندي LED- قسمت 1: الزامات عمومي و مش‌بندي رنگ سفيد   هدف و دامنه کاربرد : هدف از تدوین این استاندارد، تعیین الزامات عمومی، مش بندی و کد متناظر آن برای یکپارچه کردن دسته بندی پکیج LED سفید، با تابش ناهمدوس مرئی است [...]