برچسب: تجهیزات اداری و آموزشی

صحافي - استاندارد ملی 22380

فناوري نگاشتاري (گرافيكي)- روش آزمون براي تعيين استحكام شيرازه در محصولات داراي صحافي ته‌چسب- آزمون كشيدن كاغذ به سمت بالا- استاندارد ملی ۲۲۳۸۰

استاندارد ملی 22380 سال تصویب:1396 رشته: کمیته ملی اسناد و تجهیزات اداری و آموزشی موضوع: فناوري نگاشتاري (گرافيكي)- روش آزمون براي تعيين استحكام شيرازه در محصولات داراي صحافي ته‌چسب- آزمون كشيدن كاغذ به سمت بالا   هدف و دامنه کاربرد هدف از تدوین این استاندارد، شرح یک روش آزمون برای تعیین استحکام شیرازه در محصولات [...]
عمليات پس از چاپ - استاندارد ملی 22379

فناوري نگاشتاري (گرافيكي)- عمليات پس از چاپ- الزامات كلي براي حمل، جابه‌جايي و انبارش- استاندارد ملی ۲۲۳۷۹

استاندارد ملی 22379 سال تصویب:1396 رشته: کمیته ملی اسناد و تجهیزات اداری و آموزشی موضوع: فناوري نگاشتاري (گرافيكي)- عمليات پس از چاپ- الزامات كلي براي حمل، جابه‌جايي و انبارش    هدف و دامنه کاربرد هدف از تدوین این استاندارد ، تشریح الزامات مربوط به جابجایی، انبارش و حمل محصولات چاپی بین فرایند چاپ و فرایند [...]
تبادل اطلاعات شفاف - استاندارد ملی 22366-1

سامانه هاي شناسايي با قابليت تبادل اطلاعات شفاف- الزامات- قسمت ۱: اصول و روش ها- استاندارد ملی ۱-۲۲۳۶۶

استاندارد ملی 1-22366 سال تصویب:1396 رشته: کمیته ملی اسناد و تجهیزات اداری و آموزشی موضوع: سامانه ­هاي شناسايي با قابليت تبادل اطلاعات شفاف- الزامات- قسمت 1: اصول و روش ­ها   هدف و دامنه کاربرد هدفز تدوین این استاندارد، تعیین الزامات پایه ای برای سامانه‌ها و منظور شناسایی اشیا (مانند محصولات، اقلام، مدارک و غیره [...]
چارچوب حاشيه نويسي زبان(LAF)- استاندارد ملی 22289

مديريت منابع زبان – چارچوب حاشيه نويسي زبان(LAF)- استاندارد ملی ۲۲۲۸۹

استاندارد ملی 22289 سال تصویب:1396 رشته: کمیته ملی اسناد و تجهیزات اداری و آموزشی موضوع: مديريت منابع زبان – چارچوب حاشيه نويسي زبان(LAF)   هدف و دامنه کاربرد  هدف از تدوین این استاندارد ، تعیین چارچوب حاشیه نویسی زبانی برای باز نمون حاشیه نویسی های زبانی داده های زبانی مانند پیکره های زبانی ، علامت [...]
آوانويسي زبان گفتاري- استاندارد ملی 22233

مديريت منابع زبان – آوانويسي زبان گفتاري- استاندارد ملی ۲۲۲۳۳

استاندارد ملی 22233 سال تصویب:1396 رشته: کمیته ملی اسناد و تجهیزات اداری و آموزشی موضوع: مديريت منابع زبان – آوا­نويسي زبان گفتاري   هدف و دامنه کاربرد هدف از تدوین این استاندارد تعیین قواعدی برای نمایش آوانویسی های حاصل از تعاملات گفتاری ضبط شده به صورت دیداری یا شنیداری در اسناد مربوط به زبان نشانه [...]
مديريت رنگ فناوري تصوير - استاندارد ملی 22149

مديريت رنگ فناوري تصوير- جبران‌سازي نقطه سياه- استاندارد ملی ۲۲۱۴۹

استاندارد ملی 22149 سال تصویب:1396 رشته: کمیته ملی اسناد و تجهیزات اداری و آموزشی موضوع: مديريت رنگ فناوري تصوير- جبران‌سازي نقطه سياه   هدف و دامنه کاربرد هدف از تدوین این استاندارد، تعیین رویه ای شامل محاسبه است که از طریق آن تبدیل بین پروفایلهای ICC می توانند طوری تنظیم شوند (جبران شوند) که تفاوت [...]
ساختمان كتابخانه‌ ها - استاندارد ملی 22150

اطلاعات و دبيزش (مستندسازي) – شرايط كيفي و آمارهاي پايه براي ساختمان كتابخانه‌ها – فضا، عملكرد و طراحي- استاندارد ملی ۲۲۱۵۰

استاندارد ملی 22150 سال تصویب:1396 رشته: کمیته ملی اسناد و تجهیزات اداری و آموزشی موضوع: اطلاعات و دبيزش (مستندسازي) - شرايط كيفي و آمارهاي پايه براي ساختمان كتابخانه‌ها - فضا، عملكرد و طراحي   هدف و دامنه کاربرد هدف  از تدوین این استاندارد ، تعیین داده هایی برای طرح ریزی ساختمان کتابخانه هاست. این استاندارد [...]
بهسازی قالب پرونده مدرک الکترونیکی - استاندارد ملی 22098-1

برنامه های کاربردی مدیریت مدرک- بهسازی قالب پرونده مدرک الکترونیکی برای دسترس پذیری – قسمت ۱: استفاده از استاندارد (ISO 32000-1 (PDF/UA-1- استاندارد ملی ۱-۲۲۰۹۸

استاندارد ملی 1-22098 سال تصویب:1396 رشته: کمیته ملی اسناد و تجهیزات اداری و آموزشی موضوع: برنامه های کاربردی مدیریت مدرک- بهسازی قالب پرونده مدرک الکترونیکی برای دسترس پذیری - قسمت 1: استفاده از استاندارد (ISO 32000-1 (PDF/UA-1   هدف و دامنه کاربرد هدف از تدوین این استاندارد، تعیین کاربرد استانداردISO32000-1:2008 برای ایجاد مدارک الکترونیکی دسترس [...]
ترجمه شفاهي - استاندارد ملی 22059

ترجمه شفاهي – راهنماي ترجمه شفاهي اجتماعي- استاندارد ملی ۲۲۰۵۹

استاندارد ملی 22059 سال تصویب:1396 رشته: کمیته ملی اسناد و تجهیزات اداری و آموزشی موضوع: ترجمه شفاهي - راهنماي ترجمه شفاهي اجتماعي   هدف ودامنه کاربرد هدف از تدوین این استاندارد، تعیین معیارها و ارائه توصیه‌هایی برای ترجمه شفاهی به هنگام برقراری ارتباط کلامی و اشاره ای است به نحوی که اشخاص دارای تسلط اندک [...]
زبان طبیعی - استاندارد ملی 21870-1

مدیریت منبع زبان – زبان طبیعی – واپایش شده (cnl) قسمت ۱- مفاهیم و اصول پایه-استاندارد ملی ۱-۲۱۸۷۰

استاندارد ملی 1-21870 سال تصویب:1396 رشته: کمیته ملی اسناد و تجهیزات اداری و آموزشی موضوع: مدیریت منبع زبان - زبان طبیعی - واپایش شده (cnl) قسمت 1- مفاهیم و اصول پایه   هدف و دامنه کاربرد هدف از تدوین این استاندارد درباره زبان طبیعی واپایش شده(CNL) که تعیین اصول مربوط بهCNL است و کاربرد آن [...]
زبان طبیعی - مدل مولفه فرا داده - استاندارد ملی 21871-1

مدیریت منبع زبان -زیر ساخت مولفه فراداده (CMDI)- قسمت ۱-مدل مولفه فرا داده- استاندارد ملی ۱-۲۱۸۷۱

استاندارد ملی 1-21871 سال تصویب:1396 رشته: کمیته ملی اسناد و تجهیزات اداری و آموزشی موضوع: مدیریت منبع زبان -زیر ساخت مولفه فراداده (CMDI)- قسمت 1-مدل مولفه فرا داده   هدف و دامنه کاربرد  هدف از تدوین این استاندارد، توصیف مدلی است که ساختار طرحواره های انعطاف پذیر فراداده های برهم کنش پذیر برای منابع زبان [...]
شرايط چاپ - استاندارد ملی 21329-1

فناوري گرافيك- چاپ از داده هاي ديجيتال موجود در ميان فناوري هاي چندگانه- قسمت۱: اصول- استاندارد ملی ۱-۲۱۳۲۹

استاندارد ملی 1-21329 سال تصویب:1396 رشته: کمیته ملی اسناد و تجهیزات اداری و آموزشی موضوع: فناوري گرافيك- چاپ از داده ­هاي ديجيتال موجود در ميان فناوري ­هاي چندگانه- قسمت1: اصول   هدف و دامنه کاربرد هدف از تدوین این استاندارد، تعیین اصولی برای به کارگیری داده‌های مشخص رنگ به عنوان تعریفی از رابطه مورد نظر [...]
شرايط چاپ - استاندارد ملی 21329-2

فناوري گرافيك- چاپ از داده هاي ديجيتال موجود در ميان فناوري‌هاي چندگانه- قسمت ۲ : شرايط چاپ مرجع مشخص‌شده، CRPC7-CRPC1- استاندارد ملی ۲-۲۱۳۲۹

استاندارد ملی 2-21329 سال تصویب:1396 رشته: کمیته ملی اسناد و تجهیزات اداری و آموزشی موضوع: فناوري گرافيك- چاپ از داده­ هاي ديجيتال موجود در ميان فناوري‌هاي چندگانه- قسمت 2 : شرايط چاپ مرجع مشخص‌شده، CRPC7-CRPC1   هدف و دامنه کاربرد هدف از تدوین این استاندارد،تعیین تعداد محدودی از شرایط چاپ مرجع با صرف نظر از [...]
نقشه‌هاي فني- استاندارد ملی 18206-4

تهيه ريزفيلم از نقشه‌هاي فني و ساير مدارك اداري ترسيمي ـ قسمت ۴: تهيه ريزفيلم از نقشه‌ها با اندازه‌هاي طويلِ (بلندِ) ويژه و استثنايي- استاندارد ملی ۴-۱۸۲۰۶

استاندارد ملی 4-18206 سال تصویب:1396 رشته: کمیته ملی اسناد و تجهیزات اداری و آموزشی موضوع: تهيه ريزفيلم از نقشه‌هاي فني و ساير مدارك اداري ترسيمي ـ قسمت 4: تهيه ريزفيلم از نقشه‌ها با اندازه‌هاي طويلِ (بلندِ) ويژه و استثنايي   هدف و دامنه کاربرد هدف از تدوین این استاندارد، تعیین اصول کلی برای تهیه ریز [...]
اطلاعات و دبيزش (مستندسازي) – اتصال داخلي سامانه‌هاي باز- ويژگي پروتكل برنامه كاربردي امانت بين‌كتابخانه‌اي- استاندارد ملی 1-14256

اطلاعات و دبيزش (مستندسازي) – اتصال داخلي سامانه‌هاي باز- ويژگي پروتكل برنامه كاربردي امانت بين‌ كتابخانه‌اي- قسمت ۱: ويژگي پروتكل- استاندارد ملی ۱-۱۴۲۵۶

استاندارد ملی 1-14256 سال تصویب:1396 رشته: کمیته ملی اسناد و تجهیزات اداری و آموزشی موضوع: اطلاعات و دبيزش (مستندسازي) – اتصال داخلي سامانه‌هاي باز- ويژگي پروتكل برنامه كاربردي امانت بين‌كتابخانه‌اي- قسمت 1: ويژگي پروتكل   هدف و دامنه کاربرد  هدف از تدوین این استاندارد تعیین پروتکلی برای عنصر خدمت برنامه کاربردی(ASE) امانت بین کتابخانه ای [...]