دسته: حلال

غذای حلال - استاندارد ملی 15694

غذای حلال – الزامات پیاده سازی سیستم نقاط کنترل حلال در محصولات کشاورزی- استاندارد ملی 15694

استاندارد ملی 15694 سال تصویب: 1397 رشته: کمیته ملی استاندارد حلال موضوع:غذای حلال - الزامات پیاده سازی سیستم نقاط کنترل حلال در محصولات کشاورزی   هدف و دامنه کاربرد هدف از تدوین این استاندارد ارائه اصول کلی برای تعیین کنترل های لازم مربوط به نقاط حلال و اجتناب از نقاط غیر حلال در محصولات کشاورزی [...]
غذای حلال - استاندارد ملی 15692

غذای حلال – الزامات پیاده سازی سیستم نقاط کنترل حلال در کشتارگاه دام- استاندارد ملی 15692

استاندارد ملی 15692 سال تصویب: 1397 رشته: کمیته ملی استاندارد حلال موضوع:غذای حلال - الزامات پیاده سازی سیستم نقاط کنترل حلال در کشتارگاه دام   مقدمه دین مبین اسلام بر تمامی جنبه های آدمی از ابعاد مادی و معنوی توجه داشته و برای زندگی سعادتمند بشری در هر یک از این عرصه‌ها دستورات و فرامین [...]
غذای حلال - استاندارد ملی 15693

غذای حلال – الزامات پیاده سازی سیستم نقاط کنترل حلال در کشتارگاه طیور- استاندارد ملی 15693

استاندارد ملی 15693 سال تصویب: 1397 رشته: کمیته ملی استاندارد حلال موضوع:غذای حلال - الزامات پیاده سازی سیستم نقاط کنترل حلال در کشتارگاه طیور   هدف و دامنه کاربرد هدف از تدوین این استاندارد ارائه اصول کلی برای تعیین کنترل‌های لازم مربوط به نقاط حلال و اجتناب از نقاط غیرحلال در کشتارگاههای طیور می باشد. [...]