دسته: خدمات

خدمت یادگیری خارج از نظام رسمی آموزشی- استاندارد ملی 15592

استاندارد ملی 15592 سال تصویب:1397 رشته:کمیته ملی استاندارد خدمات موضوع: خدمت یادگیری خارج از نظام رسمی آموزشی– الزامات خدمات   مقدمه  هدف از تدوین این استاندارد، ارائه چهارچوب عمومی مرجع برای خدمت یادگیری با کیفیت، خارج از نظام رسمی آموزشی از طریق تعیین عناصر مختلف و ارائه آن است. ساختار این استاندارد نمایان گر توالی [...]
روش ارزيابي مهارت هاي زبان- استاندارد ملی ۱۵۵۶۳

روش ارزيابي مهارت هاي زبان- استاندارد ملی 15563

استاندارد ملی 15563 سال تصویب:1397 رشته:کمیته ملی استاندارد خدمات موضوع: روش ارزيابي مهارت­ هاي زبان   هدف و دامنه کاربرد هدف از تدوین این استاندارد، روشهای برتر تدوین و به کارگیری آزمون های زبان در مهارتهای گفتاری و شنیداری و درک مطلب (خواندن) و نوشتاری را برای ارزیابی توانایی بر اساس معیار توصیف گرهای سطح [...]