دسته: مهندسی ساختمان و مصالح ساختمانی

گچ عايق حرارتي- صوتي- استاندارد ملی 12805

گچ – پنل‌هاي مركب صفحه هاي گچي عايق حرارتي- صوتي- استاندارد ملی 12805

استاندارد ملی 12805 سال تصویب:1397 رشته: کمیته ملی استاندارد مهندسی ساختمان و مصالح و فرآورده های ساختمانی موضوع: گچ - پنل‌هاي مركب صفحه ­هاي گچي عايق حرارتي/صوتي- تعاريف، الزامات و روش‌هاي آزمون   هدف و دامنه کاربرد هدف از تدوین این استاندارد، تعیین مشخصات و عملکرد پنل های مرکب صفحه های گچی عایق حرارتی- صوتی [...]
رنگدانه‌ها براي رنگي كردن مصالح ساختماني- استاندارد ملی 12149

رنگدانه‌ها براي رنگي كردن مصالح ساختماني‌ پايه‌سيماني و يا آهكي- استاندارد ملی 12149

استاندارد ملی 12149 سال تصویب:1397 رشته: کمیته ملی استاندارد مهندسی ساختمان و مصالح و فرآورده های ساختمانی موضوع: رنگدانه‌ها براي رنگي كردن مصالح ساختماني‌ پايه‌سيماني و يا آهكي- ويژگي‌ها و روش‌هاي آزمون    هدف و دامنه کاربرد  هدف از تدوین این استاندارد، مشخص کردن ویژگی ها و روشهای آزمون رنگدانه ها برای استفاده در رنگی [...]
درها و پنجره ها - نفوذپذیری هوا - استاندارد ملی 11093

درها و پنجره ها- نفوذپذیری هوا- استاندارد ملی 11093

استاندارد ملی 11093 سال تصویب:1397 رشته: کمیته ملی استاندارد مهندسی ساختمان و مصالح و فرآورده های ساختمانی موضوع: درها و پنجره ­ها - نفوذپذیری هوا - رده­ بندی   هدف و دامنه کاربرد هدف از تدوین این استاندارد، تعیین رده بندی نتایج آزمون برای پنجره ها و مجموعه درهای تردد داخلی و خارجی است که [...]
: عایقحرارتی پتویی الیاف معدنی برای کاربردهای تجاری و صنعتی

عایق حرارتی پتویی الیاف معدنی برای کاربردهای تجاری و صنعتی- استاندارد ملی 11869

استاندارد ملی 11869 سال تصویب:1397 رشته: کمیته ملی استاندارد مهندسی ساختمان و مصالح و فرآورده های ساختمانی موضوع: عایق حرارتی پتویی الیاف معدنی برای کاربردهای تجاری و صنعتی   این استاندارد تمام موارد ایمنی مربوط به کاربرد این فرآورده ها را بیان نمی کند بنابراین وظیفه کاربر این استاندارد است که موارد ایمنی و اصول [...]