دسته: چوب، فرآورده های چوبی، سلولزی وکاغذ

کاغذ توالت- استاندارد ملی 2420

استاندارد ملی 2420 سال تصویب:1397 رشته: کمیته ملی استاندارد چوب و فرآورده های چوبی، سلولزی و کاغذ موضوع: کاغذ توالت- ویژگی‌ها و روش‌های آزمون اصلاحیه شماره 1- استاندارد ملی ۲۴۲۰   هدف: هدف از تدوین این اصلاحیه، اعمال اصلاحات به شرح زیر در متن استاندارد ملی ایران شماره ۲۴۲۰ سال ۱۳۹۳ می باشد. دستمال توالت نوعی [...]

کاﻏﺬ و ﻣﻘﻮا ـ ﺗﻌیین زﺑﺮی/ﺻﺎفی (روش های ﻧﻔﻮذ هوا)- استاندارد ملی 3-1295

استاندارد ملی 3-1295 سال تصویب:1397 رشته: کمیته ملی استاندارد چوب و فرآورده های چوبی، سلولزی و کاغذ موضوع: کاﻏﺬ و ﻣﻘﻮا ـ ﺗﻌیین زﺑﺮی/ﺻﺎفی (روش­ های ﻧﻔﻮذ هوا)- ﻗﺴﻤﺖ3: روش ﺷﻔیلد   هدف و دامنه کاربرد هدف از تدوین این استاندارد، تعیین زبری کاغذ و مقوا با استفاده از دستگاه شفیلد می باشد.  این روش [...]

دستمال کاغذی- استاندارد ملی 627

استاندارد ملی 627 سال تصویب:1397 رشته: کمیته ملی استاندارد چوب و فرآورده های چوبی، سلولزی و کاغذ موضوع:دستمال کاغذی- استاندارد ملی ۶۲۷    هدف از تدوین این اصلاحیه، اعمال اصلاحات به شرح ذیل در متن استاندارد ملی ایران شماره ۶۲۷ :سال ۱۳۹۴ می‌باشد:  در زیر بند 3-8 : عبارت «ورق یا برگ» جایگزین کلمه «ورق [...]