برچسب: استاندارد بین المللی

EN71- 14 استاندارد

استندارد بین المللی ایمنی اسباب بازی ها – قسمت 14: ترامپولین برای مصارف خانگی : EN71-14

استندارد بین المللی ایمنی اسباب بازی ها - قسمت 14: ترامپولین برای مصارف خانگی : EN71-14   در این سند الزامات و روش های آزمایش ترامپولین ها برای استفاده داخلی ، دسترسی آنها مشخص شده است دستگاهها و محفظه های آنها که برای استفاده در فضای باز و / یا سرپوشیده توسط یک نفر در [...]