برچسب: استاندارد سلولزی و کاغذ

غذای حلال - استاندارد ملی 15692

غذای حلال – الزامات پیاده سازی سیستم نقاط کنترل حلال در کشتارگاه دام- استاندارد ملی 15692

استاندارد ملی 15692 سال تصویب: 1397 رشته: کمیته ملی استاندارد حلال موضوع:غذای حلال - الزامات پیاده سازی سیستم نقاط کنترل حلال در کشتارگاه دام   مقدمه دین مبین اسلام بر تمامی جنبه های آدمی از ابعاد مادی و معنوی توجه داشته و برای زندگی سعادتمند بشری در هر یک از این عرصه‌ها دستورات و فرامین [...]

کاغذ توالت- استاندارد ملی 2420

استاندارد ملی 2420 سال تصویب:1397 رشته: کمیته ملی استاندارد چوب و فرآورده های چوبی، سلولزی و کاغذ موضوع: کاغذ توالت- ویژگی‌ها و روش‌های آزمون اصلاحیه شماره 1- استاندارد ملی ۲۴۲۰   هدف: هدف از تدوین این اصلاحیه، اعمال اصلاحات به شرح زیر در متن استاندارد ملی ایران شماره ۲۴۲۰ سال ۱۳۹۳ می باشد. دستمال توالت نوعی [...]

کاﻏﺬ و ﻣﻘﻮا ـ ﺗﻌیین زﺑﺮی/ﺻﺎفی (روش های ﻧﻔﻮذ هوا)- استاندارد ملی 3-1295

استاندارد ملی 3-1295 سال تصویب:1397 رشته: کمیته ملی استاندارد چوب و فرآورده های چوبی، سلولزی و کاغذ موضوع: کاﻏﺬ و ﻣﻘﻮا ـ ﺗﻌیین زﺑﺮی/ﺻﺎفی (روش­ های ﻧﻔﻮذ هوا)- ﻗﺴﻤﺖ3: روش ﺷﻔیلد   هدف و دامنه کاربرد هدف از تدوین این استاندارد، تعیین زبری کاغذ و مقوا با استفاده از دستگاه شفیلد می باشد.  این روش [...]