برچسب: استاندارد فرآورده های نفتی

اندازه گيري نقطه اشتعال با دستگاه سر بسته تگ – استاندارد ملی 15533

استاندارد ملی 15533 سال تصویب:1397 رشته: کمیته ملی استاندارد تجهیزات و فرآورده های نفتی موضوع:اندازه گيري نقطه اشتعال با دستگاه سر بسته تگ – استاندارد ملی ۱۵۵۳۳   مقدمه نقطه اشتعال معیاری برای سنجش تمایل آزمونه به تشکیل مخلوط قابل اشتعال با هوا در شرایط آزمایشگاهی کنترل شده است. این تنها یکی از ویژگی­هایی است که [...]

پوشش بيروني براي خطوط لوله مدفون يا غوطه‌ور مورد استفاده در سامانه‌هاي لوله‌گذاري- قسمت 3: پوشش محل اتصال ميداني- استاندارد ملی 3-21584

استاندارد ملی 3-21584 سال تصویب:1397 رشته: کمیته ملی استاندارد تجهیزات و فرآورده های نفتی   هدف و دامنه کاربرد هدف از تدوین این استاندارد، تعیین الزامات پوشش محل اتصالی میدانی لوله­ های فولادی بدون درز یا جوشکاری شده برای مقاطع مدفون یا غوطه ور سامانه‌های لوله گذاری است. این استاندارد برای ارزیابی کیفی، اعمال و [...]

هيدروكربن‌هاي گازي و گازهاي نفتي مايع شده(LPG) – تعيين گوگرد كل فرار با استفاده از فلورسانس فرابنفش- استاندارد ملی 15466

استاندارد ملی 15466 سال تصویب:1397 رشته: کمیته ملی استاندارد تجهیزات و فرآورده های نفتی موضوع: هيدروكربن‌هاي گازي و گازهاي نفتي مايع شده(LPG) – تعيين گوگرد كل فرار با استفاده از فلورسانس فرابنفش- استاندارد ملی ۱۵۴۶۶   مقدمه مقدار گوگرد موجود در LPG مورد استفاده به عنوان سوخت، در نشر گاز SOx مشارکت داشته و می‌تواند [...]

گازهاي نفتي مايع شده- تهيه نمونه‌هاي LPG با استفاده از يك سيلندر پيستوني شناور- استاندارد ملی 15465

استاندارد ملی 15465 سال تصویب:1397 رشته: کمیته ملی استاندارد تجهیزات و فرآورده های نفتی موضوع:گازهاي نفتي مايع شده- تهيه نمونه‌هاي LPG با استفاده از يك سيلندر پيستوني شناور- استاندارد ملی ۱۵۴۶۵   هدف و دامنه کاربرد هدف از تدوین این استاندارد، تعیین تجهیزات و روش هایی برای تهیه یک نمونه نماینده از گاز نفتی مایع [...]

فراورده هاي نفتي- سوخت بنزين هوانوردي سرب دار-ويژگي ها و روشهاي آزمون- استاندارد ملی 369

استاندارد ملی 369 سال تصویب:1397 رشته: کمیته ملی استاندارد تجهیزات و فرآورده های نفتی موضوع:فراورده هاي نفتي- سوخت بنزين هوانوردي سرب دار-ويژگي ها و روشهاي آزمون- استاندارد ملی ۳۶۹   هدف و دامنه کاربرد 1-1 هدف از تدوین این استاندارد، تعیین ویژگی ها و روش های آزمون بنزین هوانوردی است . این ویژگی‌ها اصولا برای [...]