برچسب: استاندارد ملی مهندسی پزشکی

اپتيك و فوتونيك - استاندارد ملی 11037-9

اپتيك و فوتونيك- استاندارد ملی 9-11037

استاندارد ملی 9-11037 سال تصویب:1397 رشته: کمیته ملی استاندارد مهندسی پزشکی موضوع: اپتيك و فوتونيك- آماده سازي نقشه‌های قطعات و سامانه هاي اپتيكي قسمت9: عمليات سطح و لایه نشانی   هدف و دامنه کاربرد هدف از تدوین این استاندارد ، ارائه الزامات طراحی و عملکردی قطعات و سامانه های اپتیکی در نقشه های فنی مورد [...]
اسكي‌هاي صحرانوردي - استاندارد ملی 15147

اسكي‌هاي صحرانوردي- ناحيه نصب فيكساتور- استاندارد ملی 15147

استاندارد ملی 15147 سال تصویب:1397 رشته: کمیته ملی استاندارد مهندسی پزشکی موضوع: اسكي‌هاي صحرانوردي- ناحيه نصب فيكساتور- الزامات براي پيچ‌هاي آزمون   هدف و دامنه کاربرد هدف از تدوین این استاندارد، تعیین ابعاد، خواص مکانیکی و ویژگی‌های بسط پیچ های آزمون مورد استفاده در آزمون ناحیه نصب فیکساتور اسکی های صحرانوردی است. دانلود متن استاندارد [...]
وسايل نقليه پزشكي و تجهيزات آنها- آمبولانس¬ هاي هوايي

وسايل نقليه پزشكي و تجهيزات آنها- آمبولانس هاي هوايي- استاندارد ملی 2-14349

استاندارد ملی 2-14349 سال تصویب:1397 رشته: کمیته ملی استاندارد مهندسی پزشکی موضوع: وسايل نقليه پزشكي و تجهيزات آنها- آمبولانس­ هاي هوايي- قسمت 2: الزامات عملياتي و فني آمبولانس­ هاي هوايي   مقدمه این استاندارد یک قسمت از مجموعه استانداردهای ملی ایران شماره 14349مربوط به الزامات آمبولانسهای هوایی است.  این استاندارد ملی الزامات آمبولانسهای هوایی و [...]
برانكار - استاندارد ملی 14194-2

تجهيزات جابجايي بيمار در آمبولانس- برانكارهاي داراي توان كمكي- استاندارد ملی 2-14194

استاندارد ملی 2-14194 سال تصویب:1397 رشته: کمیته ملی استاندارد مهندسی پزشکی موضوع: تجهيزات جابجايي بيمار در آمبولانس­ هاي جاده ­اي - قسمت 2: برانكارهاي داراي توان كمكي   مقدمه این استاندارد، مرجع استاندارد EN1789 می باشد، که الزامات طراحی و روش های آزمون برای آمبولانس های جاده ای را که مربوط به بررسی الزامات این [...]