برچسب: برق و الکترونیک

محاسبه حجم معادل وسایل برودتی- استاندارد ملی 15975

محاسبه حجم معادل وسایل برودتی- استاندارد ملی-15975

استاندارد ملی 15975 سال تصویب: 1398 رشته:کمیته ملی استاندارد برق و الکترونیک  موضوع: محاسبه حجم معادل وسایل برودتی   پیشگفتار  استاندارد «محاسبه حجم معادل وسایل برودتی» که پیش نویس آن در کمیسیون های مربوط و مبنای پذیرش استانداردهای بین‌المللی منطقه‌ای به عنوان استاندارد ملی ایران به روش اشاره شده در مورد الف، بند ۷ ،استاندارد [...]
ماشین های لباسشویی خانگی - استاندارد ملی : 15974

ماشین های لباسشویی خانگی روش اندازه گیری کاهش آلودگی میکروبی- 15974

استاندارد ملی 15974 سال تصویب: 1398 رشته: کمیته ملی استاندارد برق و الکترونیک موضوع:ماشین­های لباسشویی خانگی روش­ اندازه­ گیری کاهش آلودگی میکروبی   هدف و دامنه کاربرد  هدف از تدوین این استاندارد، ارائه روشی برای اندازه‌گیری کاهش آلودگی میکروبی و کاهش آلودگی احتمال متقاطع دربار غیر آلوده است.  یادآوری- تمایز مشخص در قابلیت کاهش آلودگی [...]
چراغ ها- استاندارد ملی 5920-2-12

چراغ ها- قسمت 2-12: چراغ خواب دوشاخه سرخود با اتصال مستقیم به برق شهر- الزامات ویژه- استاندارد ملی12-2-5920

استاندارد ملی 5920-2-12 سال تصویب: 1398 رشته: کمیته ملی استاندارد برق و الکترونیک موضوع: چراغ­ ها-قسمت 2-12: چراغ­خواب­ دوشاخه سرخود با اتصال مستقیم به برق شهر-الزامات ویژه   پیشگفتار استاندارد «چراغها -چراغ خواب دو شاخه سر خود با اتصال مستقیم به برق شهر- الزامات ویژه» که پیش نویس آن در کمیسیون های مربوط بر مبنای [...]
سیم های سیم پیچی- استاندارد ملی 6998-0-10

ویژگی های انواع خاصی از سیم های سیم پیچی-قسمت 0-10: سیم مسی گرد با لاک یا بدون لاک،با روکش پیچیده شده از الیاف شیشه ای پلی استر ذوب شده، بدون وارنیش یا با پوششی از رزین یا وارنیش- الزامات کلی- استاندارد ملی 10-0-6998

استاندارد ملی 6998-0-10 سال تصویب: 1398 رشته: کمیته ملی استاندارد برق و الکترونیک موضوع: ویژگی­های انواع خاصی از سیم­های سیم­ پیچی-قسمت 0-10: سیم مسی گرد با لاک یا بدون لاک،با روکش پیچیده­شده از الیاف شیشه­ای پلی ­استر ذوب ­شده، بدون وارنیش یا با پوششی از رزین یا وارنیش- الزامات کلی   پیشگفتار  استاندارد «ویژگی های [...]
صوت‌شناسی زیرآب- استاندارد ملی 22676

صوت‌شناسی زیرآب- هیدروفن‌ها (آب‌لرزه‌یاب‌ها) – خصوصیات هیدروفن‌ها در گستره بسامدی Hz 1 تا kHz500- استانداردملی 22676

استاندارد ملی 22676 سال تصویب: 1398 رشته: کمیته ملی استاندارد برق و الکترونیک موضوع:صوت‌شناسی زیرآب- هیدروفن‌ها (آب‌لرزه‌یاب‌ها) - خصوصیات هیدروفن‌ها در گستره بسامدی Hz 1 تا kHz500   پیشگفتار  استاندارد «صوت شناسی زیر آب- هیدروفن ها (آب لرزه یاب ها)- خصوصیات هید روفن ها در گستره بسامدی 1Hz تا 500KHz  که پیش‌نویس آن در کمیسیون [...]
چراغ ها- استاندارد ملی 5920-2-12

چراغ ها- قسمت 2-12- چراغ خواب دوشاخه سرخود با اتصال مستقیم به برق شهر- الزامات ویژه- استاندارد ملی 12-2-5920

استاندارد ملی 5920-2-12 سال تصویب: 1398 رشته: کمیته ملی استاندارد برق و الکترونیک موضوع: چراغ­ ها-قسمت 2-12: چراغ­خواب­ دوشاخه سرخود با اتصال مستقیم به برق شهر-الزامات ویژه   پیشگفتار استاندارد «چراغها -چراغ خواب دو شاخه سر خود با اتصال مستقیم به برق شهر- الزامات ویژه» که پیش نویس آن در کمیسیون های مربوط بر مبنای [...]
وسایل برقی خانگی - استاندارد ملی 5606-2-3

وسایل برقی خانگی و مشابه- مقررات آزمون برای تعیین نوفه آکوستیکی هوابرد– قسمت 2-3: الزامات ویژه برای ماشین های ظرفشویی- استاندارد ملی 3-2-5606

استاندارد ملی 3-2-5606 سال تصویب: 1398 رشته: کمیته ملی استاندارد برق و الکترونیک موضوع:وسایل برقی خانگی و مشابه- مقررات آزمون برای تعیین نوفه­آکوستیکی هوابرد– قسمت 2-3: الزامات ویژه برای ماشین­های ظرفشویی   پیش گفتار  استاندارد «وسایل برقی خانگی و مشابه -مقررات آزمون برای تعیین نوفه آکوستیکی هوابرد- قسمت2-3 الزامات ویژه برای ماشینهای ظرفشویی» که نخستین [...]
باتری های سرب اسید کششی- استاندارد ملی 4282-2

باتری های سرب اسید کششی- قسمت 2: ابعاد سلول‌ها و ترمینال‌ها و نشانه‌گذاری قطب‌ روی سلول‌ها- استاندارد ملی 2-4282

استاندارد ملی 4282-2 سال تصویب: 1398 رشته: کمیته ملی استاندارد برق و الکترونیک موضوع:باتری­های سرب­ اسید کششی-قسمت 2: ابعاد سلول‌ها و ترمینال‌ها و نشانه‌گذاری قطب‌ روی سلول‌ها   پیشگفتار  استاندارد «باتری های سرب- اسید کششی- قسمت ۲ :ابعاد سلول ها و ترمینال ها و نشانه گذاری قطب روی سلول ها» که نخستین بار در سال [...]
لامپ‌های فلورسنت دو‌کلاهک - استاندارد ملی 687

لامپ‌های فلورسنت دو‌کلاهک– ویژگی‌های عملکردی- استاندارد ملی 687

استاندارد ملی 687 سال تصویب: 1398 رشته: کمیته ملی استاندارد برق و الکترونیک موضوع:لامپ‌های فلورسنت دو‌کلاهک –ویژگی‌های عملکردی   هدف و دامنه کاربرد  هدف از تدوین این استاندارد، تعیین الزامات عملکردی لامپ های فلورسنت دو کلاهک برای مصارف روشنایی عمومی است.   الزامات این استاندارد فقط مربوط به آزمون نوعی است، شرایط مطابقت شامل روشهای [...]
خشک کن های چرخشی تجاری- استاندارد ملی 15973

خشک کن های چرخشی تجاری- روش های اندازه گیری عملکرد- استاندارد ملی 15973

استاندارد ملی 15973 سال تصویب: 1398 رشته: کمیته ملی استاندارد برق و الکترونیک موضوع:خشک کن های چرخشی تجاری- روشهای اندازه گیری عملکرد   پیشگفتار  استاندارد خشک کن های چرخشی تجاری- روش های اندازه گیری عملکرد که پیش نویس آن در کمیسیون های مربوط بر مبنای پذیرش استانداردهای بین‌المللی / منطقه‌ای به عنوان استاندارد ملی ایران [...]
سیستم های ارتباط داخلی ساختمان- استاندارد ملی 15957-1-1

سیستم های ارتباط داخلی ساختمان- قسمت 1-1: الزامات سیستم-کلیات- استاندارد ملی 1-1-15957

استاندارد ملی 1-1-15957 سال تصویب: 1398 رشته: کمیته ملی استاندارد برق و الکترونیک موضوع:سیستم­های ارتباط داخلی ساختمان-قسمت 1-1: الزامات سیستم-کلیات   پیشگفتار  استاندارد سیستم های ارتباط داخلی ساختمان- قسمت ۱-۱ الزامات سیستم- کلیات که پیش نویس آن در کمیسیون های مربوط بر مبنای پذیرش استانداردهای بین‌المللی و منطقه‌ای به عنوان استاندارد ملی ایران به روش [...]
آزمون های محیطی - استاندارد ملی 1562-2-52-A1

وسایل برقی خانگی و مشابه- ایمنی- قسمت 2-52: الزامات ویژه دهان شویه های برقی-اصلاحیه شماره 1- استاندارد ملی A1-52-2-1562

استاندارد ملی 1A-52-2-1562 سال تصویب: 1398 رشته: کمیته ملی استاندارد برق و الکترونیک موضوع:وسایل برقی خانگی و مشابه- ایمنی- قسمت 2-52: الزامات ویژه دهان شویه ­های برقی-اصلاحیه شماره 1   پیشگفتار  این اصلاحیه استاندارد، اصلاحیه شماره یک مربوط به استاندارد ملی ایران شماره ی52-2-1562 سال ۱۳۹۱ با عنوان وسایل برقی خانگی و مشابه- ایمنی- قسمت2-52 [...]
آزمون های محیطی - استاندارد ملی 1307-2-39

آزمون های محیطی ـ قسمت 2-39: آزمون ها- آزمون ها و راهنما: آزمون های دمای ترکیبی یا دما و رطوبت با فشار کم هوا- استاندارد ملی 39-2-1307

استاندارد ملی 39-2-1307 سال تصویب: 1398 رشته: کمیته ملی استاندارد برق و الکترونیک موضوع:آزمون­های محیطی ـ قسمت 2-39: آزمون­ها- آزمون­ها و راهنما: آزمون­های دمای ترکیبی یا دما و رطوبت با فشار کم هوا   پیشگفتار استاندارد آزمون های محیطی- قسمت 2-39:آزمون ها- آزمون ها و راهنما: آزمونهای دمای ترکیبی یا دما و رطوبت و فشار [...]

ارگونومی‌های تعامل انسان و سیستم – نمایشگر الکترونیکی کاغذی – استفاده در فضای داخلی- استاندارد ملی 15543

استاندارد ملی 15543 سال تصویب:1397 رشته:کمیته ملی استاندارد برق و الکترونیک موضوع: ارگونومی‌های تعامل انسان و سیستم - نمایشگر الکترونیکی کاغذی – استفاده در فضای داخلی   مقدمه : در مجموعه استانداردهای ISO9241-300، به گستره وسیعی از وظایف نمایشگر دیداری و محیط ها اشاره شده و همچنین ابزارهایی برای ارزیابی آنها ارائه شده است. اخیراً [...]

مقره هاي هيبريدي براي كاربردهاي فشار قوي AC و DC – استاندارد ملی 15446

استاندارد ملی 15446 سال تصویب:1397 رشته:کمیته ملی استاندارد برق و الکترونیک موضوع: مقره­ هاي هيبريدي براي كاربردهاي فشار قوي AC و DC - تعاريف، روش­هاي آزمون و معيار­هاي پذيرش       مقدمه مقره های هیبریدی متشکل از یک هسته عایقی  است که بارهای مکانیکی را تحمل کرده و توسط یک روکش پلیمری محافظت می [...]