برچسب: بیولوژی و میکروبیولوژی

پایپوش و اجزای آن- استاندارد ملی 22672

پایپوش و اجزای آن- روش آزمون ارزیابی فعالیت ضدباکتریایی- استاندارد ملی 22672

استاندارد ملی 22672 سال تصویب: 1398 رشته: کمیته ملی استاندارد بیولوژی و میکروبیولوژی موضوع:پایپوش و اجزای آن- روش آزمون ارزیابی فعالیت ضدباکتریایی   پیشگفتار استاندارد «پایپوش و اجزای آن- روش آزمون ارزیابی فعالیت ضد باکتریایی»  که پیش‌نویس آن در کمیسیون های مربوط به معنای پذیرش استانداردهای بین‌المللی /منطقه‌ای به عنوان استاندارد ملی ایران به روش [...]
تعیین مقاومت به میخ کفش- استاندارد ملی 22657

کف پوش های ورزشی- تعیین مقاومت به میخ کفش- استاندارد ملی 22657

استاندارد ملی 22657 سال تصویب: 1398 رشته: کمیته ملی استاندارد بیولوژی و میکروبیولوژی موضوع:کفپوشهای ورزشی- تعیین مقاومت به میخ کفش   پیشگفتار استاندارد «کفپوش های ورزشی- تعیین مقاومت به میخ کفش» که پیش‌نویس آن در کمیسیون های مربوطه و بر مبنای پذیرش استانداردهای در منطقه‌ای/ بین المللی به عنوان استاندارد ملی ایران به روش اشاره [...]
کف پوش های ورزشی - استاندارد ملی 22656

کف پوش های ورزشی خارج سالن- شبیه‌سازی فرسایش چمن مصنوعی- استاندارد ملی 22656

استاندارد ملی 22656 سال تصویب: 1398 رشته: کمیته ملی استاندارد بیولوژی و میکروبیولوژی موضوع:کفپوشهای ورزشی خارج سالن- شبیه سازی فرسایش چمن مصنوعی   پیشگفتار استاندارد« کفپوش های ورزشی خارج سالن شبیه سازی فرسایش مکانیکی چمن مصنوعی» که پیش‌نویس آن در کمیسیون های مربوط بر مبنای پذیرش استانداردهای منطقه‌ای بین المللی به عنوان استاندارد ملی ایران [...]
میکروبیولوژی آب میوه و آب سبزی - استاندارد ملی 6332

میکروبیولوژی آب میوه و آب سبزی تغلیظ شده (کنسانتره)- استاندارد ملی 6332

استاندارد ملی 6332 سال تصویب: 1398 رشته: کمیته ملی استاندارد بیولوژی و میکروبیولوژی موضوع:میکروبیولوژی آب میوه و آب سبزی تغلیظ شده (کنسانتره)   پیشگفتار  استاندارد «میکروبیولوژی آب میوه و آب سبزی (کنسانتره)- ویژگیها و روشهای آزمون» که نخستین بار در سال ۱۳۷۶ تدوین و منتشر شد، بر اساس پیشنهادهای دریافتی و بررسی و تایید کمیسیون [...]
میکروبیولوژی شربت- استاندارد ملی 6274

میکروبیولوژی شربت- استاندارد ملی 6274

استاندارد ملی 6274 سال تصویب: 1398 رشته: کمیته ملی استاندارد بیولوژی و میکروبیولوژی موضوع:میکروبیولوژی شربت –ویژگی‌ها   پیشگفتار استاندارد«میکروبیولوژی شربت- ویژگیها و روشهای آزمون» که نخستین بار در سال ۱۳۸۱ تدوین و منتشر شد، بر اساس پیشنهادهای دریافتی و بررسی و تایید کمیسیون های مربوط برای اولین بار مورد تجدید نظر قرار گرفت و در [...]
میکروبیولوژی نوشیدنی ها- استاندارد ملی 3414

میکروبیولوژی نوشیدنی ها- آب میوه، آب سبزی و فراورده ها- استاندارد ملی 3414

استاندارد ملی 3414 سال تصویب: 1398 رشته: کمیته ملی استاندارد بیولوژی و میکروبیولوژی موضوع:میکروبیولوژی نوشیدنیها- آب میوه، آب سبزی و فراوردها   پیشگفتار  استاندارد «میکروبیولوژی نوشیدنی ها- آب میوه و آب سبزی و فرآورده ها و ویژگیها و روشهای آزمون» که نخستین بار در سال ۱۳۷۶ تدوین منتشر شد ،اساس پیشنهادهای دریافتی و بررسی و [...]

ميكروبيولوژي خرماي خشك و نيمه خشك- استاندارد ملی 15544

استاندارد ملی 15544 سال تصویب:1397 رشته: کمیته ملی استاندارد بیولوژی و میکروبیولوژیميكروبيولوژي خرماي خشك و نيمه خشك- استاندارد ملی ۱۵۵۴۴ موضوع: ميكروبيولوژي خرماي خشك و نيمه خشك- ويژگي‌ها و روش‌هاي آزمون   مقدمه خرما یک کالای صادراتی است و سالانه حدود ۱۰۰ تا ۱۵۰ هزار تومان از این کالا به کشورهای دیگر صادر می‌شود. به [...]

روغن كنجد- استاندارد ملی 14955

استاندارد ملی 14955 سال تصویب:1397 رشته: کمیته ملی استاندارد بیولوژی و میکروبیولوژی موضوع: روغن كنجد- آئين كار توليد بهداشتي   مقدمهکنجد یک دانه روغنی متعلق به خانواده پدالیاسه و جنس Sea mum است و به عنوان یک ماده غذایی سنتی سالم استفاده می‌شود. روشهای معمول صنعتی برای استخراج روغن از این دانه های روغنی شامل فشردن دانه ها [...]

ميكروبيولوژي فرآورده هاي بهداشتي، آرايشي – شمارش مخمر و كپك- استاندارد ملی 11169

استاندارد ملی 11169 سال تصویب:1397 رشته: کمیته ملی استاندارد بیولوژی و میکروبیولوژی موضوع: ميكروبيولوژي فرآورده­ هاي بهداشتي، آرايشي - شمارش مخمر و كپك   هدف و دامنه کاربرد هدف از تدوین این استاندارد تعیین راهنمای کلی برای روش شمارش مخمروکپک موجود در فرآورده های بهداشتی، آرایشی با استفاده از شمارش کلنی ها بر روی محیط [...]

مواد غذايي- روش‌هاي رديابي ارگانيسم‌هاي تغيير ژنتيكي يافته و فرآورده‌هاي حاصـل از آن‌هـا- استخراج اسيد نوكلئيك – استاندارد ملی 10763

استاندارد ملی 10763 سال تصویب:1397 رشته: کمیته ملی استاندارد بیولوژی و میکروبیولوژی موضوع: مواد غذايي- روش‌هاي رديابي ارگانيسم‌هاي تغيير ژنتيكي يافته و فرآورده‌هاي حاصـل از آن‌هـا- استخراج اسيد نوكلئيك   هدف و دامنه کاربرد  هدف از تدوین این استاندارد، تعیین الزامات کلی و روش های خاص برای استخراج/ خالص سازی و تعیین مقدار DNA میباشد [...]