برچسب: خودرو و نیروی محرکه

گاز طبیعی فشرده(CNG)– استاندارد ملی 11497

خودروهای با سوخت گاز طبیعی فشرده(CNG)– استاندارد ملی 11497

استاندارد ملی 11497 سال تصویب:1397 رشته:کمیته ملی استاندارد خودرو و نیروی محرکه موضوع:خودرو­های با سوخت گاز طبیعی فشرده(CNG)– اصطلاح شناسی   هدف و دامنه کاربرد هدف از تدوین این استاندارد، ارائه اصطلاحات و تعاریف مربوط به خودروهای با سوخت گاز طبیعی فشرده(CNG) می باشد. این استاندارد در خصوص خودروهای گروهM وN که به سامانه سوخت [...]
ماشين هاي خاك برداري - استاندارد ملی 10508

ماشين هاي خاك برداري – وسيله كنترل پايين آورنده بيل مكانيكي هيدروليكي و بكهو لودرها – استاندارد ملی 10508

استاندارد ملی 10508 سال تصویب:1397 رشته:کمیته ملی استاندارد خودرو و نیروی محرکه موضوع:ماشين ­هاي خاك برداري -وسيله كنترل پايين آورنده بيل مكانيكي هيدروليكي و بكهو لودرها - الزامات و آزمون­ ها   هدف و دامنه کاربرد هدف از تدوین این استاندارد، تعیین الزامات و رویه های آزمونی یکسان برای وسایل کنترل پایین‌آورنده نصب شده بر [...]

خودرو- چراغ هاي جلو آب بندي شده هالوژني براي انتشار پرتوهاي نامتقارن نور پايين يا نور بالا يا هر دو آنها- استاندارد ملی 10475

استاندارد ملی 10475 سال تصویب:1397 رشته:کمیته ملی استاندارد خودرو و نیروی محرکه موضوع:خودرو- چراغ­ هاي جلو آب بندي شده هالوژني براي انتشار پرتوهاي نامتقارن نور پايين يا نور بالا يا هر دو آنها – ويژگي­ها و روش­هاي آزمون   هدف و دامنه کاربرد  هدف از تدوین این استاندارد تعیین الزامات مربوط به ویژگی های چراغ [...]
رابط سوخت‌گیری گاز طبیعی فشرده (CNG)

خودروهای جاده ای – رابط سوخت‌گیری گاز طبیعی فشرده (CNG)- استاندارد ملی 10705

استاندارد ملی 10705 سال تصویب:1397 رشته:کمیته ملی استاندارد خودرو و نیروی محرکه موضوع:خودروهای جاده­ای - رابط سوخت‌گیری گاز طبیعی فشرده (CNG)   هدف و دامنه کاربرد هدف از تدوین این استاندارد، تعیین الزامات مشخصات نازل ها و پر کن های سوخت گیری CNG مورد استفاده در خودروهای جاده با سوخت گاز طبیعی فشرده است که [...]