برچسب: شیمیایی

اندازه گیری مقدار آلومینیوم - استاندارد ملی 8304-A1

کریولیت، طبیعی و مصنوعی- اندازه گیری مقدار آلومینیوم- روش جذب اتمی- روش آزمون (اصلاحیه شماره 1)- استاندارد ملی A1-8304

استاندارد ملی A1-8304 سال تصویب: 1397 رشته: کمیته ملی استاندارد صنایع شیمیایی موضوع: کریولیت، طبیعی و مصنوعی- اندازه ­گیری مقدار آلومینیوم- روش جذب اتمی- روش آزمون (اصلاحیه شماره 1)   پیشگفتار  این اصلاحیه استاندارد، اصلاحیه شماره ۱ مربوط به استاندارد ملی ایران شماره 8304 سال ۱۳۸۴ به عنوان «کریولیت، طبیعی و مصنوعی- اندازه گیری مقدار [...]
اندازه گیری مقدار کلسیم - استاندارد ملی 8306-A1

ریولیت طبیعی و مصنوعی- اندازه گیری مقدار کلسیم- روش جذب اتمی شعله ای- روش آزمون (اصلاحیه شماره 1)- استاندارد ملی A1-8306

استاندارد ملی A1-8306 سال تصویب: 1397 رشته: کمیته ملی استاندارد صنایع شیمیایی موضوع: ریولیت، طبیعی و مصنوعی- اندازه­گیری مقدار کلسیم- روش جذب اتمی شعله­ای- روش آزمون (اصلاحیه شماره 1)   هدف: هدف از تدوین این اصلاحیه، اعمال اصلاحات به شرح زیر در متن استاندارد ملی ایران شماره 8306 سال ۱۳۸۴ می باشد:  عنوان استاندارد در [...]
پوشرنگ ها و جلاها- استاندارد ملی 7480

پوشرنگ ها و جلاها- رنگ پایه ها- تعیین کدورت- روش آزمون- استاندارد ملی 7480

استاندارد ملی 7480 سال تصویب: 1397 رشته: کمیته ملی استاندارد صنایع شیمیایی موضوع: پوشرنگ ها و جلاها-رنگ پایه ها-تعیین کدورت -روش آزمون   هدف و دامنه کاربرد هدف از تدوین این استاندارد تعیین روشی دستگاهی برای تعیین کدورت مایعات شفاف است. این روش برای رزین ها و محلول های رزینی، حلال ها، مواد پوششی شفاف، [...]
بطری‏های پلی‌اتیلن‎ترفتالات (PET) - استاندارد ملی 11610

بسته ‏بندی- بطری‏های پلی‌اتیلن‎ترفتالات (PET) برای بسته ‏بندی فرآورده ‏های غذایی-ویژگی‏ها و روش‏های آزمون- استاندارد ملی 11610

استاندارد ملی 11610 سال تصویب: 1397 رشته: کمیته ملی استاندارد بسته بندی موضوع:بسته ‏بندی- بطری‏های پلی‌اتیلن‎ترفتالات (PET) برای بسته ‏بندی فرآورده ‏های غذایی-ویژگی‏ها و روش‏های آزمون   هدف و دامنه کاربرد هدف از تدوین این استاندارد تعیین ویژگی ها ، الزامات، روش آزمون ، نمونه برداری، بسته بندی و نشانه گذاری بطری های پلی اتیلن [...]

مشاوره و آموزش

مشاوره و آموزش مجموعه مدیریت سیستم ایزو با توجه به مجوزات اخذ شده از نمایندگی CBC کانادا اعلام می دارد که در تمام گرایش های سازمان های آموزشی، موسسات، شرکت ها و... به عنوان مدرس، مشاور، ارائه گواهینامه پایان دوره و... با موسسه شما می تواند همکاری نماید.