برچسب: غذا

غذای حلال - استاندارد ملی 15694

غذای حلال – الزامات پیاده سازی سیستم نقاط کنترل حلال در محصولات کشاورزی- استاندارد ملی 15694

استاندارد ملی 15694 سال تصویب: 1397 رشته: کمیته ملی استاندارد حلال موضوع:غذای حلال - الزامات پیاده سازی سیستم نقاط کنترل حلال در محصولات کشاورزی   هدف و دامنه کاربرد هدف از تدوین این استاندارد ارائه اصول کلی برای تعیین کنترل های لازم مربوط به نقاط حلال و اجتناب از نقاط غیر حلال در محصولات کشاورزی [...]
غذای حلال - استاندارد ملی 15693

غذای حلال – الزامات پیاده سازی سیستم نقاط کنترل حلال در کشتارگاه طیور- استاندارد ملی 15693

استاندارد ملی 15693 سال تصویب: 1397 رشته: کمیته ملی استاندارد حلال موضوع:غذای حلال - الزامات پیاده سازی سیستم نقاط کنترل حلال در کشتارگاه طیور   هدف و دامنه کاربرد هدف از تدوین این استاندارد ارائه اصول کلی برای تعیین کنترل‌های لازم مربوط به نقاط حلال و اجتناب از نقاط غیرحلال در کشتارگاههای طیور می باشد. [...]

ایزو 22000 (استاندارد ایزو ویژه مواد غذایی)

استاندارد ISO 22000 چیست؟  ISO 22000  مجموعه اي از مقررات است كه شركت ها با رعايت آنها مي توانند سيستم مديريت ایمنی مواد غذايي را در سازمان خود مستقر نمايند. اين سيستم مبتني بر روش هاي موجود 9001 ISO و HACCP است، اما بايد توجه داشت كه جاذبه اصلي ISO 22000  آنست كه هدف از تهيه [...]