برچسب: معدن و مواد معدنی

ديرگدازها- استاندارد ملی 15016

ديرگدازها- استاندارد ملی 15016

استاندارد ملی 15016 سال تصویب:1397 رشته: کمیته ملی استاندارد معدن و مواد معدنی موضوع: ديرگدازها- واژه­ نامه   هدف و دامنه کاربرد هدف از تدوین این استاندارد، توصیف واژه های مورد استفاده در استانداردهای مربوط به مواد و محصولات دیرگداز است که به درک واژه ها و استانداردهای آنها کمک می کند. توزیع های ارائه [...]
كانه هاي آهن- استاندارد ملی 15002

كانه هاي آهن- نمونه برداري از دوغاب ها- استاندارد ملی 15002

استاندارد ملی 15002 سال تصویب:1396 رشته: کمیته ملی استاندارد معدن و مواد معدنی موضوع: كانه ­هاي آهن- نمونه ­برداري از دوغاب ­ها   هدف و دامنه کاربرد هدف از تدوین این استاندارد ارائه روش های اصولی برای نمونه برداری از کانه های آهن ریزدانه است، که بزرگترین اندازه دانه آن کوچکتر از یک میلیمتر بوده [...]
سوخت هاي معدني جامد - استاندارد ملی 11096

سوخت هاي معدني جامد- زغال، كك و خاكستر بادي – تعيين فلوئور كل- استاندارد ملی 11096

استاندارد ملی 11096 سال تصویب:1396 رشته: کمیته ملی استاندارد معدن و مواد معدنی موضوع: سوخت­ هاي معدني جامد- زغال، كك و خاكستر بادي - تعيين فلوئور كل -روش آزمون   هدف و دامنه کاربرد هدف از تدوین این استاندارد تعیین روش اندازه گیری فلوئور کل در زغال، کک و خاکستر بادی میباشد. با اندازه گیری [...]
سوخت هاي معدني جامد- تعيين مقدار فسفر - استاندارد ملی 12777

سوخت هاي معدني جامد- تعيين مقدار فسفر- موليبدوفسفات كاهيده- روش فتومتري- استاندارد ملی 12777

استاندارد ملی 12777 سال تصویب:1397 رشته: کمیته ملی استاندارد معدن و مواد معدنی موضوع: سوخت ­هاي معدني جامد-تعيين مقدار فسفر- موليبدوفسفات كاهيده-روش فتومتري   هدف و دامنه کاربرد هدف از تدوین این استاندارد ارائه روش فتومتری مولیبدو فسفات کاهیده به منظور اندازه گیری مقدار کل فسفر موجود در زغال سنگ سخت، لیگنیت و ذغال کک [...]