برچسب: میراث فرهنگی

میراث فرهنگی- اندازه گیری میزان رطوبت - استاندارد ملی 17124

حفاظت از میراث فرهنگی- روش های اندازه گیری میزان رطوبت، یا مقدار آب مصالح تشکیل دهنده میراث فرهنگی غیرمنقول- استاندارد ملی 17124

استاندارد ملی 17124 سال تصویب:1397 رشته: کمیته ملی استاندارد میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری موضوع: حفاظت از میراث فرهنگی- روش ­های اندازه ­گیری میزان رطوبت، یا مقدار آب مصالح تشکیل­ دهنده میراث فرهنگی غیرمنقول   هدف و دامنه کاربرد هدف از تدوین این استاندارد، اطلاع رسانی و کمک به کاربران در انتخاب و استفاده از [...]
صنايع دستي- لاك تراشي - استاندارد ملی 22566

صنايع دستي- لاك تراشي- استاندارد ملی 22566

استاندارد ملی 22566 سال تصویب:1397 رشته: کمیته ملی استاندارد میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری موضوع: صنايع دستي- لاك تراشي- ويژگي ها و آيين كار   مقدمه هنر لاک تراشی، یکی از هنرهای سنتی استان مازندران است که از گذشته تا امروز جایگاه ویژه­ای در منطقه داشته و نقوش و فرم ان دارای نکات ارزشمندی از [...]
گردشگری- تندرستي و آبدرماني - استاندارد ملی 15572

گردشگري و خدمات وابسته – مجتمع هاي سلامت، تندرستي و آبدرماني- استاندارد ملی 15572

استاندارد ملی 15572 سال تصویب:1397 رشته: کمیته ملی استاندارد میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری موضوع: گردشگري و خدمات وابسته – مجتمع ­هاي سلامت، تندرستي و آبدرماني - الزامات خدمات   مقدمه این استاندارد، مجتمع های سلامت، تندرستی و آب درمانی را به عنوان «مرکز سلامت تایید شده با عوامل طبیعی خاص- مراقبت و تندرستی های [...]
گردشگری- قایق بدون خدمه - استاندارد ملی 15174

گردشگری و خدمات وابسته- اجاره (چارتر) قایق بدون خدمه- استاندارد ملی 15174

استاندارد ملی 15174 سال تصویب:1397 رشته: کمیته ملی استاندارد میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری موضوع: گردشگری و خدمات وابسته- اجاره (چارتر) قایق بدون خدمه- حداقل الزامات خدمات و تجهیزات   مقدمه در ده سال گذشته اجاره قایق بدون خدمه بسیار رایج شده و در نتیجه کسب و کار اجاره حاصل از آن در حال گسترش [...]