برچسب: پلیمر

لاستيك- رواداري - استاندارد ملی 15112-2

لاستيك- رواداري هاي محصولات-قسمت 2: رواداري هاي هندسي- استاندارد ملی 2-22151

استاندارد ملی 2-15112 سال تصویب: 1397 رشته: کمیته ملی صنایع پلیمر موضوع:لاستيك- رواداري ­هاي محصولات-قسمت 2: رواداري­ هاي هندسي   مقدمه این استاندارد یک قسمت از مجموعه استانداردهای ملی ایران شماره 15112 است و قسمت دیگر این استاندارد به شرح زیر است: - قسمت ۱ :رواداری های ابعادی   هدف و دامنه کاربرد هدف از [...]
لاستيك- رواداري - استاندارد ملی 15113-1

پلاستيك ها – تعيين رفتار سوختن توسط شاخص اكسيژن -قسمت 1: الزامات عمومي – استاندارد ملی 1-15113

استاندارد ملی 1-15113 سال تصویب: 1397 رشته: کمیته ملی صنایع پلیمر موضوع:پلاستيك­ ها - تعيين رفتار سوختن توسط شاخص اكسيژن -قسمت 1: الزامات عمومي   مقدمه  آزمون شاخص اکسیژن(OI) در دمای محیط نخستین بار توسط فنیمور و مارتین در سال ۱۹۶۶ ارائه شد. نخستین بار این روش در استاندارد ASTMD2863 به کار گرفته شد که [...]
پلاستيك ها-پلي اُل هاي - استاندارد ملی 14670

پلاستيك ها- پلي اُل هاي مورد استفاده در توليد پلي يورتان-اندازه گيري عدد هيدروكسيل- استاندارد ملی 14670

استاندارد ملی 14670 سال تصویب: 1397 رشته: کمیته ملی صنایع پلیمر موضوع:پلاستيك­ ها- پلی ال های مورد اسفاده در تولید پلی یورتان-اندازه­ گيري عدد هيدروكسيل   مقدمه تاکنون استانداردهای ملی و بین المللی اندازه گیری عدد هیدروکسیل رزینهای پلی استر غیر اشباع(ISO2554) عوامل فعال سطحی غیر یونی استاندارد ملی شماره  ۴۴۷۶ و ISO4326 رزین های [...]
پلاستيك ها- رواداري - استاندارد ملی 15112-1

لاستيك- رواداري هاي محصولات-قسمت 1: رواداري هاي ابعادي- استاندارد ملی 1-15112

استاندارد ملی 14670 سال تصویب: 1397 رشته: کمیته ملی صنایع پلیمر موضوع:لاستيك- رواداري­ هاي محصولات-قسمت 1: رواداري ­هاي ابعادي   مقدمه  این استاندارد یک قسمت از مجموعه استانداردهای ملی ایران شماره15112 است و قسمت دیگر این استاندارد به شرح زیراست:   قسمت ۲ :رواداری های هندسی   هدف  و دامنه کاربرد هدف از تدوین این استاندارد، [...]
جداسازی آلوده کننده های پلیمرها - استاندارد ملی 14330

جداسازی آلوده کننده های پلیمرها با استفاده از آزمون صافی اکسترودر-روش آزمون- استاندارد ملی 14330

استاندارد ملی 14330 سال تصویب: 1397 رشته: کمیته ملی صنایع پلیمر موضوع: جداسازی آلوده­ کننده­ های پلیمرها با استفاده از آزمون صافی اکسترودر-روش آزمون   هشدار در این استاندارد تمام موارد ایمنی و بهداشتی نوشته نشده است .در صورت وجود چنین مواردی، مسئولیت برقراری شرایط ایمنی و سلامتی مناسب و اجرای آن به عهده کار [...]
لاستیک خام استایرن - استاندارد ملی 13982

لاستیک خام استایرن- بوتادین- تعیین مقدار صابون و اسید آلی- استاندارد ملی 13982

استاندارد ملی 13982 سال تصویب: 1397 رشته: کمیته ملی صنایع پلیمر موضوع: لاستیک خام استایرن— بوتادین –تعیین مقدار صابون و اسید آلی   هدف و دامنه کاربرد  هدف از تدوین این استاندارد، ارائه روش های اندازه گیری مقدار صابون و اسید آلی لاستیک خام استایرن بوتادین(SBR) است. -روشA: تیتراسیون با استفاده از شناساگر است. روش [...]
تسمه نقاله ها - استاندارد ملی 13407

تسمه نقاله ها-تعیین ازدیاد طول دائمی و الاستیک و محاسبه مدول الاستیک- استاندارد ملی 13407

استاندارد ملی 13407 سال تصویب: 1397 رشته: کمیته ملی صنایع پلیمر موضوع: تسمه ­نقاله­ ها-تعیین ازدیاد طول دائمی و الاستیک و محاسبه مدول الاستیک     مقدمه  این استاندارد در موقعیت هایی کاربرد دارد که ازدیاد طول دائمی تسمه نقاله پس از تثبیت شرایط و مکانیکی که ناشی از کار عملی بوده و به ویژه [...]
لاستیک، ولکانیده یا گرمانرم - استاندارد ملی 13072

لاستیک، ولکانیده یا گرمانرم-تعیین چسبندگی به فلز- روش دوصفحه‌ای- استاندارد ملی 13072

استاندارد ملی 13072 سال تصویب: 1397 رشته: کمیته ملی صنایع پلیمر موضوع: لاستیک، ولکانیده یا گرمانرم-تعیین چسبندگی به فلز- روش دوصفحه‌ای   مقدمه: هشدار 1- کاربران این استاندار باید با شیوه های معمولی آزمایشگاهی آشنا باشند. این استاندارد به تمام مسائل ایمنی، هر چند در رابطه با استفاده از آن باشد، اشاره نمی‌کند. رعایت تمام [...]
لاستیک ولکانیده یا گرمانرم- استاندارد ملی 13071

لاستیک ولکانیده یا گرمانرم-تعیین خواص تنش-کرنش فشردگی- استاندارد ملی 13071

استاندارد ملی 13071 سال تصویب: 1397 رشته: کمیته ملی صنایع پلیمر موضوع: لاستیک ولکانیده یا گرمانرم-تعیین خواص تنش-کرنش فشردگی   مقدمه علم خواص تنش - کرنش فشردگی در طراحی مواردی مانند بالشتک عرشه پل، پایه های ضد لرزش اورینگ ها اهمیت دارد. همچنین اندازه گیری رفتار تنش - کرنش فشردگی برای کنترل کیفیت اورینگهای  کوچ [...]
لاستیک استایرن بوتادین - استاندارد ملی 11570-2

لاستیک استایرن بوتادین (SBR)-تعیین ریزساختار لاستیک استایرن بوتادین پلیمر شده در محلول – قسمت 2: روش طیف سنجی مادون قرمز تبدیل فوریه (FTIR) با بازتاب کلی تضعیف شده- استاندارد ملی 11570-2

استاندارد ملی 2-11570 سال تصویب: 1397 رشته: کمیته ملی صنایع پلیمر موضوع: لاستیک استایرن بوتادین (SBR)-تعیین ریزساختار لاستیک استایرن بوتادین پلیمر شده در محلول - قسمت 2: روش طیف سنجی مادون قرمز تبدیل فوریه (FTIR) با بازتاب کلی تضعیف شده (ATR)   مقدمه این استاندارد یک قسمت از مجموعه استانداردهای ملی ایران شماره 11570 است [...]
لاستیک استایرن بوتادین - استاندارد ملی 11570-1

لاستیک استایرن بوتادین (SBR)-تعیین ریزساختار لاستیک استایرن بوتادین پلیمر شده در محلول -قسمت 1: روش طیف سنجی رزونانس مغناطیسی هسته پروتون (1H-NMR) و طیف سنجی زیر قرمز (IR)با روش فیلم قالب گیری- استاندارد ملی 11570-1

استاندارد ملی 1-11570 سال تصویب: 1397 رشته: کمیته ملی صنایع پلیمر موضوع: لاستیک استایرن بوتادین (SBR)-تعیین ریزساختار لاستیک استایرن بوتادین پلیمر شده در محلول -قسمت 1: روش طیف سنجی رزونانس مغناطیسی هسته پروتون (1H-NMR) و طیف سنجی زیر قرمز (IR)با روش فیلم قالب­ گیری   مقدمه این استاندارد یک قسمت از مجموعه استانداردهای ملی ایران [...]
لاستیک - استاندارد ملی 14457

لاستيك- استاندارد ملی 14457

استاندارد ملی 14457 سال تصویب:1397 رشته: کمیته ملی صنایع پلیمر موضوع: لاستيك – روش­كار عمومي آماده ­سازي و تثبيت شرايط آزمونه­ ها براي روش­ هاي آزمون فيزيكي   هدف و دامنه کاربرد هدف از تدوین این استاندارد، تعیین روش های کار عمومی آماده سازی، اندازه گیری، نشانه گذاری انبارش و تثبیت شرایط برای آزمون های [...]
پلاستيك‌ها- روش دستگاهي قرارگيري در معرض جسم تابشي در آزمون¬ هاي هوازدگي- راهنماي عمومي و كليات روش آزمون- استاندارد ملی 15000

پلاستيك‌ها- روش دستگاهي قرارگيري در معرض جسم تابشي در آزمون هاي هوازدگي- راهنماي عمومي و كليات روش آزمون- استاندارد ملی 15000

استاندارد ملی 15000 سال تصویب:1397 رشته: کمیته ملی صنایع پلیمر موضوع: پلاستيك‌ها- روش دستگاهي قرارگيري در معرض جسم تابشي در آزمون­ هاي هوازدگي- راهنماي عمومي و كليات روش آزمون شماره استاندارد:15000 موضوع: پلاستيك‌ها- روش دستگاهي قرارگيري در معرض جسم تابشي در آزمون­ هاي هوازدگي- راهنماي عمومي و كليات روش آزمون   مقدمه با تعریف دوره [...]
پلاستيك‌ها– نمادها و علائم اختصاري - استاندارد ملی 11373-3

پلاستيك‌ها– نمادها و علائم اختصاري- استاندارد ملی 3-11373

استاندارد ملی 3-11373 سال تصویب:1397 رشته: کمیته ملی صنایع پلیمر موضوع: پلاستيك‌ها– نمادها و علائم اختصاري- قسمت 3: نرم­ كننده ­ها   مقدمه این استاندارد یک قسمت از مجموعه استانداردهای ملی ایران شماره ۱۱۳۷۳ است و سایر قسمت های این استاندارد به شرح زیر است: - قسمت ۱ : پلیمر های پایه و مشخصه های [...]
ايزوسيانات هاي آروماتيك - استاندارد ملی 12698

پلاستيك ها – ايزوسيانات هاي آروماتيك براي استفاده در توليد پلي يورتان ها – اندازه گيري كلر كل- استاندارد ملی 12698

استاندارد ملی 12698 سال تصویب:1397 رشته: کمیته ملی صنایع پلیمر موضوع: پلاستيك ­ها - ايزوسيانات ­هاي آروماتيك براي استفاده در توليد پلي­ يورتان ­ها - اندازه گيري كلر كل   هدف و دامنه کاربرد هدف از تدوین این استاندارد، اندازه گیری مقدار کلر کل در ایزوسیانات های آروماتیک مورد استفاده در تهیه پلی یورتان ها [...]