دکتر ایوبی

پس از ورود مشاوران از طرف تیم تخصصی سیستم مدیریت ایزو و استقرار سیستم های مدیریت ایزو 9001 و 10002 جهت کنترل کیفیت و مشتری مداری، سازمان سینمایی رشد شگرف در اهداف سازمانی خود داشته است.

mohsen-momayez