برچسب: استاندارد محیط زیست

هواي درون ساختمان- استاندارد ملی 10847-27

هواي درون ساختمان- قسمت ۲۷: تعيين گرد و غبار فيبري نشسته روي سطوح با استفاده از SEM ميكروسكوپ الكتروني روبشي (روش مستقيم)- استاندارد ملی ۲۷-۱۰۸۴۷

استاندارد ملی 27-10847 سال تصویب: 1396 رشته: کمیته ملی استاندارد محیط زیست موضوع: هواي درون ساختمان- قسمت 27: تعيين گرد و غبار فيبري نشسته روي سطوح با استفاده از SEM ميكروسكوپ الكتروني روبشي (روش مستقيم)   هوایی که ما تنفس میکنیم مخلوطی از گازهایی از جمله نیتروژن (۷۸٪)، اکسیژن (۲۱٪)، آرگون (۰٫۹٪) و کربن دی‌اکسید (۰٫۰۳٪) است. به حرکت هوا نسیم یا باد گفته میشود. وجود هوا [...]
كيفيت آب - استاندارد ملی 11611-21

كيفيت آب- نمونه برداري- قسمت ۲۱: نمونه برداري از آب آشاميدني توزيع شده به‌وسيله تانكرها يا روش هاي غير از شبكه هاي توزيع- راهنما- استاندارد ملی ۲۱-۱۱۶۱۱

استاندارد ملی 21-11611 سال تصویب: 1396 رشته: کمیته ملی استاندارد محیط زیست موضوع: كيفيت آب- نمونه ­برداري- قسمت 21: نمونه ­برداري از آب آشاميدني توزيع شده به‌وسيله تانكرها يا روش­ هاي غير از شبكه­ هاي توزيع- راهنما   خواص فیزیکی آب (مقطر) بی‌بو، بی‌رنگ و بی‌طعم. آب خواص ویژه‌ای دارد که آن را از دیگر مایعات متمایز [...]

سیستم های مدیریت محیط زیست- استاندارد ملی ۱۵۵۸۶

استاندارد ملی 15586 سال تصویب:1397 رشته:کمیته ملی استاندارد محیط زیست موضوع: سیستم های مدیریت محیط زیست - راهنمای عمومی برای استقرار   پیشگفتار استاندارد « سیستم های (سامانه های) مدیریت محیط زیست - راهنمای عمومی برای استقرار» که پیش نویس آن در کمیسیون های مربوط بر مبنای پذیرش استانداردهای بین المللی به عنوان استاندارد ملی [...]

زیباسازی شهری کاربرد رنگ در فضاهای شهری- استاندارد ملی ۱۵۳۶۶

استاندارد ملی 15366 سال تصویب:1397 رشته:کمیته ملی استاندارد محیط زیست موضوع: زیباسازی شهری کاربرد رنگ در فضاهای شهری -آیین کار   پیشگفتار استاندارد « زیباسازی شهری -کاربرد رنگ در فضاهای شهری- آیین کار که پیش نویس آن بر اساس پروژه مطالعاتی و مجموعه ضوابط و ملاک عمل های موجود در سازمان زیباسازی شهر تهران تهیه [...]