برچسب: انواع استانداردهای ملی

الزامات عمومي و مش‌بندي رنگ سفيد- استاندارد ملی ۱-۱۵۵۵۶

استاندارد ملی 1-15556 سال تصویب:1397 رشته:کمیته ملی استاندارد برق و الکترونیک موضوع: دسته‌بندي LED- قسمت 1: الزامات عمومي و مش‌بندي رنگ سفيد   هدف و دامنه کاربرد : هدف از تدوین این استاندارد، تعیین الزامات عمومی، مش بندی و کد متناظر آن برای یکپارچه کردن دسته بندی پکیج LED سفید، با تابش ناهمدوس مرئی است [...]

الزامات ايمني براي دوچرخه كودكان- استاندارد ملی ۵۰۴۲

استاندارد ملی 5042 سال تصویب:1397 رشته:کمیته ملی استاندارد ایمنی وسایل سرگرمی و کمک آموزشی کودکان موضوع: دوچرخه - الزامات ايمني براي دوچرخه كودكان   مقدمه این استاندارد در پاسخ به تقاضای سراسری در دنیا توسعه یافته است و هدف این است که اطمینان حاصل شود دوچرخه های ساخته شده در انطباق با این استاندارد تا [...]

سیستم های مدیریت محیط زیست- استاندارد ملی ۱۵۵۸۶

استاندارد ملی 15586 سال تصویب:1397 رشته:کمیته ملی استاندارد محیط زیست موضوع: سیستم های مدیریت محیط زیست - راهنمای عمومی برای استقرار   پیشگفتار استاندارد « سیستم های (سامانه های) مدیریت محیط زیست - راهنمای عمومی برای استقرار» که پیش نویس آن در کمیسیون های مربوط بر مبنای پذیرش استانداردهای بین المللی به عنوان استاندارد ملی [...]

خدمت یادگیری خارج از نظام رسمی آموزشی- استاندارد ملی ۱۵۵۹۲

استاندارد ملی 15592 سال تصویب:1397 رشته:کمیته ملی استاندارد خدمات موضوع: خدمت یادگیری خارج از نظام رسمی آموزشی– الزامات خدمات   مقدمه  هدف از تدوین این استاندارد، ارائه چهارچوب عمومی مرجع برای خدمت یادگیری با کیفیت، خارج از نظام رسمی آموزشی از طریق تعیین عناصر مختلف و ارائه آن است. ساختار این استاندارد نمایان گر توالی [...]

زیباسازی شهری کاربرد رنگ در فضاهای شهری- استاندارد ملی ۱۵۳۶۶

استاندارد ملی 15366 سال تصویب:1397 رشته:کمیته ملی استاندارد محیط زیست موضوع: زیباسازی شهری کاربرد رنگ در فضاهای شهری -آیین کار   پیشگفتار استاندارد « زیباسازی شهری -کاربرد رنگ در فضاهای شهری- آیین کار که پیش نویس آن بر اساس پروژه مطالعاتی و مجموعه ضوابط و ملاک عمل های موجود در سازمان زیباسازی شهر تهران تهیه [...]
روش ارزيابي مهارت هاي زبان- استاندارد ملی ۱۵۵۶۳

روش ارزيابي مهارت هاي زبان- استاندارد ملی ۱۵۵۶۳

استاندارد ملی 15563 سال تصویب:1397 رشته:کمیته ملی استاندارد خدمات موضوع: روش ارزيابي مهارت­ هاي زبان   هدف و دامنه کاربرد هدف از تدوین این استاندارد، روشهای برتر تدوین و به کارگیری آزمون های زبان در مهارتهای گفتاری و شنیداری و درک مطلب (خواندن) و نوشتاری را برای ارزیابی توانایی بر اساس معیار توصیف گرهای سطح [...]

کاغذ توالت- استاندارد ملی ۲۴۲۰

استاندارد ملی 2420 سال تصویب:1397 رشته: کمیته ملی استاندارد چوب و فرآورده های چوبی، سلولزی و کاغذ موضوع: کاغذ توالت- ویژگی‌ها و روش‌های آزمون اصلاحیه شماره 1- استاندارد ملی ۲۴۲۰   هدف: هدف از تدوین این اصلاحیه، اعمال اصلاحات به شرح زیر در متن استاندارد ملی ایران شماره ۲۴۲۰ سال ۱۳۹۳ می باشد. دستمال توالت نوعی [...]

کاﻏﺬ و ﻣﻘﻮا ـ ﺗﻌیین زﺑﺮی/ﺻﺎفی (روش های ﻧﻔﻮذ هوا)- استاندارد ملی ۳-۱۲۹۵

استاندارد ملی 3-1295 سال تصویب:1397 رشته: کمیته ملی استاندارد چوب و فرآورده های چوبی، سلولزی و کاغذ موضوع: کاﻏﺬ و ﻣﻘﻮا ـ ﺗﻌیین زﺑﺮی/ﺻﺎفی (روش­ های ﻧﻔﻮذ هوا)- ﻗﺴﻤﺖ3: روش ﺷﻔیلد   هدف و دامنه کاربرد هدف از تدوین این استاندارد، تعیین زبری کاغذ و مقوا با استفاده از دستگاه شفیلد می باشد.  این روش [...]

اندازه گيري نقطه اشتعال با دستگاه سر بسته تگ – استاندارد ملی ۱۵۵۳۳

استاندارد ملی 15533 سال تصویب:1397 رشته: کمیته ملی استاندارد تجهیزات و فرآورده های نفتی موضوع:اندازه گيري نقطه اشتعال با دستگاه سر بسته تگ – استاندارد ملی ۱۵۵۳۳   مقدمه نقطه اشتعال معیاری برای سنجش تمایل آزمونه به تشکیل مخلوط قابل اشتعال با هوا در شرایط آزمایشگاهی کنترل شده است. این تنها یکی از ویژگی­هایی است که [...]

پوشش بيروني براي خطوط لوله مدفون يا غوطه‌ور مورد استفاده در سامانه‌هاي لوله‌گذاري- قسمت ۳: پوشش محل اتصال ميداني- استاندارد ملی ۳-۲۱۵۸۴

استاندارد ملی 3-21584 سال تصویب:1397 رشته: کمیته ملی استاندارد تجهیزات و فرآورده های نفتی   هدف و دامنه کاربرد هدف از تدوین این استاندارد، تعیین الزامات پوشش محل اتصالی میدانی لوله­ های فولادی بدون درز یا جوشکاری شده برای مقاطع مدفون یا غوطه ور سامانه‌های لوله گذاری است. این استاندارد برای ارزیابی کیفی، اعمال و [...]

هيدروكربن‌هاي گازي و گازهاي نفتي مايع شده(LPG) – تعيين گوگرد كل فرار با استفاده از فلورسانس فرابنفش- استاندارد ملی ۱۵۴۶۶

استاندارد ملی 15466 سال تصویب:1397 رشته: کمیته ملی استاندارد تجهیزات و فرآورده های نفتی موضوع: هيدروكربن‌هاي گازي و گازهاي نفتي مايع شده(LPG) – تعيين گوگرد كل فرار با استفاده از فلورسانس فرابنفش- استاندارد ملی ۱۵۴۶۶   مقدمه مقدار گوگرد موجود در LPG مورد استفاده به عنوان سوخت، در نشر گاز SOx مشارکت داشته و می‌تواند [...]

گازهاي نفتي مايع شده- تهيه نمونه‌هاي LPG با استفاده از يك سيلندر پيستوني شناور- استاندارد ملی ۱۵۴۶۵

استاندارد ملی 15465 سال تصویب:1397 رشته: کمیته ملی استاندارد تجهیزات و فرآورده های نفتی موضوع:گازهاي نفتي مايع شده- تهيه نمونه‌هاي LPG با استفاده از يك سيلندر پيستوني شناور- استاندارد ملی ۱۵۴۶۵   هدف و دامنه کاربرد هدف از تدوین این استاندارد، تعیین تجهیزات و روش هایی برای تهیه یک نمونه نماینده از گاز نفتی مایع [...]

فراورده هاي نفتي- سوخت بنزين هوانوردي سرب دار-ويژگي ها و روشهاي آزمون- استاندارد ملی ۳۶۹

استاندارد ملی 369 سال تصویب:1397 رشته: کمیته ملی استاندارد تجهیزات و فرآورده های نفتی موضوع:فراورده هاي نفتي- سوخت بنزين هوانوردي سرب دار-ويژگي ها و روشهاي آزمون- استاندارد ملی ۳۶۹   هدف و دامنه کاربرد 1-1 هدف از تدوین این استاندارد، تعیین ویژگی ها و روش های آزمون بنزین هوانوردی است . این ویژگی‌ها اصولا برای [...]

انرژي هسته‌اي، فناوري‌هاي هسته‌اي و حفاظت‌ پرتوي- واژگان- قسمت ۴: استاندارد ملی ۴-۲۲۲۱۲

استاندارد ملی 4-22212 سال تصویب:1397 رشته: کمیته ملی استاندارد اندازه شناسی، اوزان و مقیاسها موضوع:انرژي هسته‌اي، فناوري‌هاي هسته‌اي و حفاظت‌ پرتوي- واژگان- قسمت ۴: استاندارد ملی ۴-۲۲۲۱۲   مقدمه این استاندارد اصطلاحات و تعاریفی را  برای مفاهیم دزسنجی در پرتوفرآوری با استفاده از پرتو گاما، پرتو ایکس یا الکترون های شتاب داده شده ارائه می [...]

فناوري خلأ- خلأسنج‌ها – ويژگي ها، كاليبراسيون و عدم قطعيت‌هاي اندازه‌گيري براي فشارسنج‌هاي پيراني- استاندارد ملی۱۵۴۵۸

استاندارد ملی 15458 سال تصویب:1397 رشته: کمیته ملی استاندارد اندازه شناسی، اوزان و مقیاسها موضوع :فناوري خلأ- خلأسنج‌ها – ويژگي ها، كاليبراسيون و عدم قطعيت‌هاي اندازه‌گيري براي فشارسنج‌هاي پيراني- استاندارد ملی۱۵۴۵۸   مقدمه استانداردهای ISO3567 و ISO27893 جزء استانداردهای پایه بوده و مختص نوع خاصی از خلا سنج ها نمی باشند و کاربرد عمومی دارند. [...]