آوریل 16 2019 0دیدگاه

الزامات عمومي و مش‌بندي رنگ سفيد- استاندارد ملی 1-15556

استاندارد ملی 1-15556
سال تصویب:1397
رشته:کمیته ملی استاندارد برق و الکترونیک
موضوع: دسته‌بندي LED- قسمت 1: الزامات عمومي و مش‌بندي رنگ سفيد

 

هدف و دامنه کاربرد :

هدف از تدوین این استاندارد، تعیین الزامات عمومی، مش بندی و کد متناظر آن برای یکپارچه کردن دسته بندی پکیج LED سفید، با تابش ناهمدوس مرئی است که برای پکیج های LED به کار میرود.

 قسمت های دیگر این مجموعه استاندارد، مختصات رنگ پکیج های LED رنگی، شارنوری/ شدت نور، شاخص نمود رنگ و ولتاژ مستقیم را که در دست تهیه یا بررسی هستند، پوشش می دهد.

یادآوری 1-  این استاندارد برای ماژول های LED، لامپ ها و چراغ های LED کاربرد ندارد.

 یادآوری ۲ – حتی اگر کلمه « نور سفید» استفاده شود، هدف این استاندارد معرفی «نور سفید» نیست بلکه مش بندی و کد متناظر آن را برای یکپارچه کردن دسته بندی پکیج های LED سفید با تابش ناهمدوس مرئی می باشد، مشخص میکند. ناحیه ای که توسط مش بندی پوشش داده می‌شود ممکن است با تعریف نور سفید مطابق استانداردها یا قوانین دیگر متفاوت باشد.

 

 

mohsen-momayez

Write a Reply or Comment