سپتامبر 29 2019 0دیدگاه
آجر- استاندارد ملی 7965-a1

آجر– معیار مصرف انرژی در فرایند تولید- اصلاحیۀ شمارۀ 1- استاندارد ملی 7965-a1

استاندارد ملی 7965-a1
سال تصویب: 1397
رشته: کمیته ملی انرژی

موضوع:آجر– معیار مصرف انرژی در فرایند تولید- اصلاحیۀ شمارۀ 1

 

هدف از تدوین این اصلاحیه، اعمال اصلاحات به شرح زیر در متن استاندارد ملی ایران شماره ۷۹۶۵ سال ۱۳۸۹ می باشد .

 

هدف و دامنه کاربرد

در بند یک پاراگراف اول حذف و پاراگراف زیر جایگزین می‌شود:

 «هدف از تدوین این استاندارد، تعیین معیار مصرف ویژه انرژی حرارتی و الکتریکی به صورت مجزا، در فرآیندهای مختلف تولید انواع آجر ماشینی و آجر سنتی (دستی) می‌باشد. در این استاندارد نحوه ارزیابی بر اساس معیار مصرف انرژی حرارتی و الکتریکی به طور جداگانه می باشد».

آجُر به خشت‌هایی گفته می‌شود که احکام یا فرامین دولتی بر روی آن نوشته می‌شد (حک می‌گردید) و به وسیله پختن این خشت‌ها (آجر نوعی خشت به حساب می‌آید اما خشت با استفاده از گل و کاه ساخته شده‌است)، نوشته‌ها را بر روی آن پایدار می‌کردند. مشخص نیست که آجر برای اولین بار از چه زمانی مورد استفاده قرار گرفته‌است؛ گمان می‌رود انسان‌های اولیه با مشاهده پخته شدن گل مجاور اجاق‌های خود و دیدن اینکه گل پخته شده سختتر از کلوخه‌های کنار خود می‌گردید پی به خواص و روش تهیه آجر برده باشند. آجر همچنین به عنوان یکی از مصالح ساختمانی از دیرباز مورد استفاده بوده‌است. مصرف آجر به عنوان مصالح ساختمانی در ایران سابقه باستانی دارد. از بناهای باستانی مشهوری که در ساخت آن از آجر استفاده شده می‌توان به طاق کسری اشاره کرد. مثال دیگر کف دالان مسجد جامع اصفهان است که به وسیله آجرهایی مفروش شده‌است که در زمان ساسانیان برای ساخت آتشکده بکار رفته بود. به‌طور کلی استفاده از آجر در طول تاریخ ایران بسیار گسترده بوده و بناهای بیشماری اعم از آتشکده، مسجد، ساختمان‌های مسکونی و… به وسیله آجر در ایران ساخته شده‌اند. در حال حاضر با توجه به بالا رفتن تراکم جمعیت و ساخت بناهای چندین طبقه استفاده از آجر در اسکلت این نوع ساختمان‌ها مقدور نیست و از اسکلت‌های فلزی یا بتنی استفاده می‌شود؛ ولی از آجر برای نماسازی استفاده می‌شود یا در قسمتی از سالن و سایر فضاها آجر را به‌طور نمایان بکار می‌برند

 

mohsen-momayez

Write a Reply or Comment