آگوست 27 2019 0دیدگاه
آرد کامل ذرت - استاندارد ملی 8151

آرد کامل ذرت- ویژگی ها و روش های آزمون- استانداردملی 8151

استاندارد ملی 8151
سال تصویب: 1397
رشته: کمیته ملی استاندارد خوراک و فرآورده های کشاورزی
موضوع:آرد کامل ذرت- ویژگی ها و روش های آزمون

 

هدف

هدف از تدوین این استاندارد، تعیین ویژگیها، روشهای نمونه برداری، روشهای آزمون، بسته بندی و نشانه گذاری آرد کامل ذرت می‌باشد.

دامنه کاربرد

 این استاندارد برای آرد کامل ذرت مورد مصرف در خوراک انسان کاربرد دارد.

یادآوری -این استاندارد برای آرد ذرت جوانه گرفته شده، آرد ذرت غنی‌شده، آرد ذرت همراه با مواد هوادهنده، آرد ذرت زودرس، فرآورده‌های ذرت فرایند شده با قلیا، آرد ذرت مصرفی در تهیه نشاسته و سایر مصارف صنعتی و همچنین آرد ذرت مورد استفاده در خوراک دام، کاربرد ندارد.

mohsen-momayez

Write a Reply or Comment