می 01 2019 0دیدگاه
آزمون‌هاي-غيرمخرب-جوش---استاندارد-ملی-13883-2

آزمون‌هاي غيرمخرب جوش‌ها- استاندارد ملی 2-13883

استاندارد ملی 2-13883
سال تصویب:1397
رشته: کمیته ملی استاندارد فلزشناسی
موضوع: آزمون‌هاي غيرمخرب جوش‌ها – آزمون پرتونگاري- قسمت 2: تكنيك‌هاي پرتو ايكس و گاما با آشكارسازهاي ديجيتال

 

مقدمه

این استاندارد تکنیک های پایه پرتونگاری را با هدف ایجاد توانایی دستیابی اقتصادی به نتایج رضایت بخش و تکرارپذیر تعیین می‌کند. این تکنیک ها بر اساس شیوه قابل قبول معمول و نظریه بنیادی موضوع بازرسی اتصالات جوش ذوبی با آشکارسازی های پرتونگاری دیجیتال هستند.

 آشکارسازهای دیجیتال یک تصویر دیجیتال از مقادیر خاکستری ایجاد می کنند که فقط با کامپیوتر قابل مشاهده و ارزیابی است. این استاندارد، روش اجرایی پیشنهادی برای انتخاب آشکارساز و شیوه پرتونگاری را شرح می‌دهد.

روش اجرایی مشخص شده در این استاندار،حداقل الزامات برای شیوه های مجاز پرتودهی و جمع‌آوری پرتونگاشت­های دیجیتال با حساسیت معادل پرتونگاری با فیلم برای تشخیص نقایص، مطابق با استاندارد ISO17636-1 را فراهم می کند.

 این استاندارد یک قسمت از مجموعه استانداردهای ملی شماره 13883 است که به تشریح تکنیک های پرتو ایکس و گاما مورد استفاده در آزمون های پرتونگاری غیر مخرب جوش ها می‌پردازد.

 قسمت دیگر این استاندارد به شرح زیر است:

آزمونهای غیر مخرب جوش ها -آزمون پرتونگاری -قسمت ۱ : تکنیک های پرتو ایکس و گاما با فیلم.

 

1- هدف و دامنه کاربرد

هدف از تدوین این استاندارد، تعیین تکنیک های بنیادین پرتونگاری دیجیتال به منظور دستیابی به صرفه به نتایج رضایت بخش و تکرار پذیر است. این تکنیک ها بر اساس شیوه های شناخته شده و تئوری های بنیادین و معمول پرتونگاری هستند.

 این استاندارد برای آزمون پرتونگاری دیجیتال اتصالات جوش ذوبی در مواد فلزی در اتصالات ورق ها و لوله ها کاربرد دارد. واژه «لوله» که در این استاندارد به کار میرود علاوه بر مفهوم قراردادی، دیگر اجسام استوانه ای مانند تیوب­ها، لوله های توربین ها، مخازن دیگ های بخار و مخازن تحت فشار را نیز دربرمی گیرد.

 این استاندارد، الزامات آزمون پرتونگاری دیجیتال با پرتو ایکس و گاما به وسیله پرتونگاری محاسباتی(CR) یا آرایه های آشکار ساز دیجیتال(DDA) برای اتصالات جوش داده شده صفحات و تیوب­های فلزی، به منظور تعیین نقایص را مشخص میکند.

آشکارسازهای دیجیتال تصویر دیجیتالی از مقادیرخاکستری ایجاد می کنند که با کامپیوترقابل مشاهده و ارزیابی است. این استاندارد روش اجرایی پیشنهادی برای انتخاب آشکارساز وشیوه‌ پرتونگاری را مشخص میکند. انتخاب کامپیوتر، نرم افزار، نمایشگر، چاپگر و شرایط مشاهده مهم است اما موضوع اصلی این استاندارد نمی باشد. روش اجرایی مشخص شده در این استاندارد، حداقل الزامات برای شیوه ­های مجاز پرتودهی و جمع آوری پرتونگاشت­های دیجیتال با حساسیت معادل پرتونگاری با فیلم برای تشخیص نقایص،مطابق با استاندارد ISO17636-1 را فراهم می کند.

این استاندارد در مورد سطوح پذیریش هیچ یک از نشانه هایی که روی پرتو نگاشت ها یافت میشوند ، کاربرد ندارد.

درصورتی که طرفین قرارداد، معیارهای آزمون سهل گیرانه­ تری به کار برند، ممکن است کیفیت به دست آمده، به طور قابل ملاحظه‌ای پایین‌تر از هنگامی باشد که این استاندارد دقیقاً اعمال می‌شود.

mohsen-momayez

Write a Reply or Comment