می 01 2019 0دیدگاه
آزمون فراصوتی و آزمون های غیر مخرب- استاندارد ملی 16356

آزمون غیر مخرب- استاندارد ملی 16356

استاندارد ملی 16356
سال تصویب:1397
رشته: کمیته ملی استاندارد فلزشناسی
موضوع: آزمون غیر مخرب – آزمون فراصوتی- مشخصات بلوک کالیبراسیون برای آزمون آرایه فازی (PAUT)

 

هدف و دامنه کاربرد 

هدف از تدوین این استاندارد تعیین الزامات ابعادی ، ماده و ساخت بلوک فولادی برای کالیبراسیون تجهیزات آزمون فراصوتی مورد استفاده در آزمون فراصوتی با تکنیک آرایه فازی می باشد. 

mohsen-momayez

Write a Reply or Comment