آوریل 28 2019 0دیدگاه
مواد غذايي پرتودهي شده - استاندارد ملی 15495

آشكارسازي مواد غذايي پرتودهي شده با استفاده از روش سنجش دنباله DNA – استاندارد ملی 15495

استاندارد ملی 15495
سال تصویب:1397
رشته:کمیته ملی استاندارد خوراک و فرآورده های کشاورزی
موضوع:مواد غذايي – آشكارسازي مواد غذايي پرتودهي شده با استفاده از روش سنجش دنباله DNA – روش غربال‌گري- روش آزمون

 

مقدمه

پرتودهی مواد غذایی برای فراوری محصولات غذایی با استفاده از پرتوهای یون­ساز و به منظور کنترل عوامل بیماری زای قابل انتقال از طریق مواد غذایی ، کاهش بار میکروبی و آسیب حشرات، جلوگیری از جوانه زنی محصولات ریشه ای و افزایش ماندگاری محصولات با قابلیت فساد بالا انجام می‌شود.

این استاندارد حاوی اطلاعاتی برای آشکارسازی مواد غذایی پرتودهی شده است. علاوه بر این استاندارد، استانداردهایEN1784 ،EN1785،EN1787  ،EN13751 ،EN13783 نیزبرای آشکارسازی مواد غذایی پرتودهی شده، تدوین شده است هر یک از این استانداردها برای گروه خاصی از مواد غذایی یا همه گروه های مواد غذایی کاربرد دارد. روش ارائه شده در این استاندارد، بر روی تعدادی از محصولات غذایی با منشاء حیوانی و گیاهی ،مانند گوشت های، دانه ها، میوه های خشک شده و ادویه ها و بر اساس نتایج آزمون های بین آزمایشگاهی، به صورت موفقیت‌آمیزی آزمایش و صحه گذاری شده است.

 

هدف و دامنه کاربرد

هدف از تدوین این استاندارد، تعیین روش غربالگری برای آشکارسازی تیمار پرتودهی مواد غذایی حاوی DNA است .این استاندارد بر اساس میکروژل الکتروفورز سلول‌های منفرد یا هسته‌ها برای آشکار سازی قطعات DNA ناشی از تیمار پرتودهی است. روش سنجش دنباله DNA فقط مختص پرتودهی نیست . بنابراین توصیه می شود نتایج مثبت با استفاده از یک روش استاندارد سازی شده دیگری (به عنوان مثال استانداردهای EN1786 ،EN1787، EN13708) تایید شود تا به صراحت تیمار پرتودهی مواد غذایی مذکور اثبات شود.

 

mohsen-momayez

Write a Reply or Comment