آوریل 29 2019 0دیدگاه
مواد غذايي پرتودهي شده - استاندارد ملی 15496

آشكارسازي مواد غذايي پرتودهي شده با استفاده از روش فيلتر اپي‌فلورسنت مستقيم- استاندارد ملی 15496

استاندارد ملی 15496
سال تصویب:1397
رشته:کمیته ملی استاندارد خوراک و فرآورده های کشاورزی
موضوع:مواد غذايي- آشكارسازي مواد غذايي پرتودهي شده با استفاده از روش فيلتر اپي‌فلورسنت مستقيم/ شمارش پليت هوازي- روش غربال‌گري- روش آزمون

 

 مقدمه

 پرتودهی مواد غذایی برای فرآوری محصولات غذایی با استفاده از پرتوهای یون­ساز به منظور کنترل عوامل بیماری زا قابل انتقال از طریق مواد غذایی، کاهش بار میکروبی وآسیب حشرات، جلوگیری از جوانه زنی محصولات ریشه ای و افزایش ماندگاری محصولات و قابلیت فساد بالا انجام می‌شود.

این استاندارد حاوی اطلاعاتی برای آشکارسازی مواد غذایی پرتودهی شده است علاوه بر این استاندارد، استانداردهای EN1784 ،EN1785 ،EN1786 ،EN1787 ،EN13751 ،EN13784  نیزبرای آشکارسازی مواد غذایی پرتودهی شده، تدوین شده است که هر یک از این استانداردها برای گروه خاصی از مواد غذایی یا همه گروه های مواد غذایی کاربرد دارد. روش ارائه شده در این استاندارد، برای گروه های مواد غذایی «گیاهان مصارف خاص» و ادویه ها به طور موفقیت آمیزی آزمایش و صحه گذاری شده است (به پیوست الف مراجعه شود). همچنین این استاندار روی انواع دیگری از مواد غذایی مانند گوشت، شیر، غذاهای دریایی و ماکیان ، مورد آزمایش قرار گرفته است.

 

 هدف و دامنه کاربرد

هدف از تدوین این استاندارد، تعیین روش غربال گری میکروبیولوژیکی برای آشکارسازی تیمار پرتودهی گیاهان و مصارف خاص و ادویه ها با استفاده از روش ترکیبی فیلتر اپی فلوئورسنت مستقیم(DEFT) و شمارش پلیت هوازی(APC) است. روشDEFT/APC  فقط برای پرتو به کار نمیرود، بنابراین توصیه می شود که نتایج مثبت با استفاده از روش استاندارد سازی شده ای (به عنوان مثال استانداردهای EN1788 و EN13751)،  تایید شود تا به صراحت تیمار پرتودهی مواد غذایی مشکوک اثبات شود.

mohsen-momayez

Write a Reply or Comment