آوریل 28 2019 0دیدگاه
مواد غذايي پرتودهي شده - استاندارد ملی 15494

آشكارسازي مواد غذايي پرتودهي شده با استفاده از لومينسانس تحريك‌شده با نور- استاندارد ملی 15494

استاندارد ملی 15494
سال تصویب:1397
رشته:کمیته ملی استاندارد خوراک و فرآورده های کشاورزی
موضوع:مواد غذايي- آشكارسازي مواد غذايي پرتودهي شده با استفاده از لومينسانس تحريك‌شده با نور– روش آزمون

 

مقدمه

پرتودهی مواد غذایی برای فراوری محصولات غذایی با استفاده از پرتوهای یون­ساز به منظور کنترل عوامل بیماری زا قابل انتقال از طریق مواد غذایی؛ کاهش بار میکروبی و آسیب حشرات، جلوگیری از جوانه زنی محصولات ریشه ای و افزایش ماندگاری محصولات با قابلیت فساد بالا انجام می‌شود.

این استاندارد حاوی اطلاعاتی برای آشکارسازی مواد غذایی پرتودهی شده می باشد. علاوه بر این استاندارد، استانداردهای EN1784 ،EN1785 ،EN1786 نیز برای آشکارسازی مواد غذایی پرتودهی شده تدوین شده است که هر یک از این استانداردها برای گروه خاصی از مواد غذایی یا همه گروه های مواد غذایی کاربرد دارد. روش ارائه شده در این استاندارد، توسط مرکز تحقیقات و راکتور دانشگاه های اسکاتلند(SURRC) به نمایندگی از طرف وزارت کشاورزی، شیلات و غذای(MAFF) بریتانیا برای گروه های مواد غذایی نرم تنان صدف دارو ادویه ها و چاشنی ها و بر اساس نتایج آزمون های بین آزمایشگاهی ، به صورت موفقیت‌آمیزی آزمایش و صحه گذاری شده است.

 

هدف و دامنه کاربرد

 هدف از تدوین این استاندارد، تعیین روشی برای آشکارسازی مواد غذایی پرتودهی شده با استفاده از لومینسانس تحریک شده با نور(PSL) است. روش شرح داده شده در این استاندارد، شامل اندازه گیری اولیه شدت PSL است که ممکن است برای غربالگری و روش کالیبراسیون (واسنجی) به منظور تعیین حساسیت PSL برای کمک به طبقه بندی مواد غذایی استفاده شود. لازم است که نتیجه مثبت غربالگری با استفاده ازPSL  کالیبره شده یا سایر روش های استاندارد سازی شده (به عنوان مثال استانداردهایEN1784،EN1785،EN1788 ) یا روش‌های صحیح گذاری شده، تایید شود.

 

mohsen-momayez

Write a Reply or Comment