دسامبر 18 2019 0دیدگاه
اتصالات و لوازم جانبی چدن نشکن - استاندارد ملی 15658

اتصالات و لوازم جانبی چدن نشکن، شیرآلات و محل های اتصال آن ها- پوشش اپوکسی- استاندارد ملی 15658

استاندارد ملی 15658
سال تصویب: 1398
رشته: کمیته ملی استانداردآب وآبفا

موضوع:اتصالات و لوازم جانبی چدن نشکن، شیر آلات و محل های اتصال آنها- پوشش اپوکسی 

 

هدف و دامنه کاربرد

هدف از تدوین این استاندارد، تعیین الزامات و روشهای آزمون قابل استفاده برای پوشش های اپوکسی اعمال شده در کارخانه (اپوکسی گداختی پیوندی یا اپوکسی مایع دو جزئی است) که برای اتصالات و لوازم جانبی چدن نشکن عرضه‌شده در استانداردهای ISO7186 و ISO2531  و شیرآلات چدن نشکن، به کار می رود. این استاندارد پوشش های داخلی و خارجی را برای استفاده در انتقال آب خام، آب قابل شرب و فاضلاب برای دمای عملیاتی تا ۶۰ درجه سانتیگراد در بر می گیرد.

 این استاندارد شامل مشخصاتی برای آزمون های عملکردی و آزمون های متداول پوشش می باشد.

 

 مراجع الزامی

 در مراجع زیر ضوابطی وجود دارد که در متن این استاندارد به صورت الزامی به آنها ارجاع داده شده است. بدین ترتیب، آن ضوابط جزئی از این استاندارد محسوب می شوند. در صورتی که به مرجعی با ذکر تاریخ انتشار ارجاع داده شده باشد، اصلاحیه ها و تجدید نظرهای بعدی آن برای این استاندارد الزام آور نیست. در مورد مراجعی که بدون ذکر تاریخ انتشار به آنها ارجاع داده شده است، همواره آخرین تجدید نظر و اصلاحیه های بعدی برای این استاندارد الزام اور است.

mohsen-momayez

Write a Reply or Comment