مارس 28 2021 0دیدگاه
BS EN 71-14:2018 -استاندارد اروپایی

استاندارد بین المللی BS EN 71-14:2018

در این سند الزامات و روش های آزمایش ترامپولین ها برای استفاده داخلی ، دسترسی آنها مشخص شده است

دستگاهها و محفظه های آنها که برای استفاده در فضای باز و / یا سرپوشیده توسط یک نفر در یک زمان در نظر گرفته شده است.

 

دامنه این سند مستثنی نیست:

– ترامپولینهای مورد استفاده به عنوان تجهیزات ژیمناستیک ، تحت پوشش EN 13219: 2008؛

– ترامپولین های بادی شناور ، تحت پوشش سری EN ISO 25649: 2017؛

– ترامپولین های مورد استفاده در زمین های بازی عمومی.

– ترامپولینهای حصیر شیب دار؛

– ترامپولین های بادی؛

– ترامپولین های بدنسازی ، از جمله ترامپولین ها برای مصارف پزشکی.

– ترامپولین ها با ویژگی های اضافی ، به عنوان مثال چادر ، حلقه بسکتبال.

سرسره‌های آبی-قسمت 1: الزامات ایمنی و روش‌های آزمون

mohsen-momayez

Write a Reply or Comment