می 20 2021 0دیدگاه
استاندارد بین الملل ASTM A471/A471 M-19

استاندارد بین الملل ASTM A471/A471 M-19

ASTM 471/ A471 M-19

مشخصات استاندارد برای فرجنج فولاد آلیاژی تحت درمان با خلاء برای دیسک ها و چرخ های روتور توربین

1.1 این مشخصات فرجنج فولادی آلیاژی با خلاء را برای استفاده به عنوان دیسک روتور توربین و چرخ در نظر گرفته است.

1-2 مقادیر بیان شده در واحد SI یا واحدهای پوند اینچ به طور جداگانه به عنوان استاندارد در نظر گرفته می شوند. مقادیر بیان شده در هر سیستم لزوماً معادل های دقیقی نیستند. بنابراین ، برای اطمینان از مطابقت با استاندارد ، هر سیستم باید بطور مستقل از سیستم دیگر مورد استفاده قرار گیرد و مقادیر حاصل از این دو سیستم با هم ترکیب نمی شوند.

سرسره‌های آبی-قسمت 1: الزامات ایمنی و روش‌های آزمون

mohsen-momayez

Write a Reply or Comment