می 23 2021 0دیدگاه
ASTM- A513/A513M-19 استاندارد

استاندارد بین الملل ASTM A513/A513M-19

ASTM- A513/A513M-19

مشخصات استاندارد برای لوله های مکانیکی فولاد آلیاژی جوش داده شده با مقاومت الکتریکی

1.1 این مشخصات لوله کربنی جوش داده شده با مقاومت الکتریکی و لوله های فولادی آلیاژی را برای استفاده به عنوان لوله مکانیکی پوشش می دهد.

2-1 1-2 این مشخصات شامل لوله های مکانیکی ساخته شده از فولاد گرم یا سرد است.

3-1 این مشخصات شامل لوله های گرد ، مربع ، مستطیل و شکل خاص است.

سرسره‌های آبی-قسمت 1: الزامات ایمنی و روش‌های آزمون

mohsen-momayez

Write a Reply or Comment