می 25 2021 0دیدگاه
ASTM- A536-84 استاندارد

استاندارد بین الملل- ASTM – A536-84

ASTM- A536-84

مشخصات استاندارد برای چدن های ریخته گری

1-1 – این مشخصات ریخته گری های ساخته شده از آهن چدنی ، همچنین به عنوان آهن کروی یا گره ای شناخته می شود ، که به عنوان چدن با گرافیت به شکل قابل ملاحظه ای شکل و اساساً عاری از اشکال دیگر گرافیت شناخته شده است ، همانطور که در این تعریف شده است

اصطلاحات A644.

2-1 – هیچ رابطه کمی دقیقی را نمی توان بین خواص آهن در مکانهای مختلف با همان ریخته گری یا بین خواص ریخته گری و نمونه های آزمایشی که از همان آهن ریخته شده است بیان کرد (به پیوست X1 مراجعه کنید).

سرسره‌های آبی-قسمت 1: الزامات ایمنی و روش‌های آزمون

mohsen-momayez

Write a Reply or Comment