می 07 2019 0دیدگاه
اسكي‌هاي صحرانوردي - استاندارد ملی 15147

اسكي‌هاي صحرانوردي- ناحيه نصب فيكساتور- استاندارد ملی 15147

استاندارد ملی 15147
سال تصویب:1397
رشته: کمیته ملی استاندارد مهندسی پزشکی
موضوع: اسكي‌هاي صحرانوردي- ناحيه نصب فيكساتور- الزامات براي پيچ‌هاي آزمون

 

هدف و دامنه کاربرد

هدف از تدوین این استاندارد، تعیین ابعاد، خواص مکانیکی و ویژگی‌های بسط پیچ های آزمون مورد استفاده در آزمون ناحیه نصب فیکساتور اسکی های صحرانوردی است.

mohsen-momayez

Write a Reply or Comment