ژوئن 04 2019 0دیدگاه
اسکی آلپاین - استاندارد ملی 13187

اسکی آلپاین– تعیین ویژگی های انعطاف پذیری- استاندارد ملی 13187

استاندارد ملی 13187
سال تصویب:1397
رشته:کمیته ملی استاندارد ورزش و تجهیزات ورزشی
موضوع: اسکی آلپاین– تعیین ویژگی­ های انعطاف ­پذیری

 

هدف و دامنه کاربرد

هدف از تدوین این استاندارد، تعیین روش های اندازه گیری آزمایشگاهی برای مشخص کردن ویژگی های انعطاف پذیری اسکی آلپاین می باشد . هدف این روش ها محاسبه مقاومت قسمت های معینی از اسکی در برابر خم شدگی و پیچش است.

توصیه می‌شود از روش‌های اجرایی اندازه گیری استاندارد، به منظور اطمینان از قابلیت قیاس داده های آزمایشگاهی با داده هایی که توسط تولیدکنندگان یا سایر سازمانها تعیین و منتشر می‌شوند، استفاده شود. هدف این استاندارد ایجاد ارتباط بین داده های اندازه گیری و کیفیت اسکی نیست.

mohsen-momayez

Write a Reply or Comment