مارس 06 2020 0دیدگاه
اصطلاحات اندازه شناسی قانونی- استاندارد ملی 15995

اصطلاحات اندازه- شناسی قانونی- استاندارد ملی 15995

استاندارد ملی 15995
سال تصویب: 1398
رشته: کمیته ملی استاندارد اندازه شناسی، اوزان و مقیاسها
موضوع:اصطلاحات اندازه ­شناسی قانونی- واژه ­نامه

 

پیشگفتار

 استاندارد «اصطلاحات اندازه شناسی قانونی- واژه نامه» که پیش نویس آن در کمیسیون های مربوط بر مبنای پذیرش استانداردهای بین‌المللی و منطقه‌ای به عنوان استاندارد ملی ایران به روش اشاره شده در مورد الف بند هفت، استاندارد ملی ایران شماره ۵ تهیه و تدوین شده، در چهارصد پنجمین  اجلاسیه کمیته ملی استاندارد اندازه شناسی، اوزان و مقیاسها مورخ 22/ 3/1398 تصویب شد.

 

 هدف و دامنه کاربرد

هدف از تدوین این استاندارد، تعریف اصطلاحات مورد استفاده در اندازه شناسی قانونی است. مجموعه اصطلاحات این واژه نامه به جنبه های مختلف اندازه شناسی قانونی که در استانداردهای ملی از انتشاراتOIML، اخذ شده مربوط می‌شود. با این وجود برای اینکه بتوان از آن در خارج از سازمان بین المللی اندازه شناسی قانونی نیز استفاده کرد، این واژه نامه به گونه‌ای تدوین شده که با انتشارات پایه اندازه شناختی و از همه مهمتر استاندارد ملی ایران شماره ۴۷۲۳ واژه اندازه شناسی – مفاهیم پایه و عمومی و اصطلاحات مربوط، به سازگاری داشته باشد.

 این واژه نامه به عنوان مرجعی برای اندازه شناسان و سایر دست اندرکاران مرتبط با اندازه شناسی قانونی از اندازه گیری و کنترل اندازه شناختی قانونی تا قانون گذاری مورد استفاده قرار می‌گیرد و مرجعی برای نهادهای دولتی و بین دولت ها ، موسسات تجاری، سازندگان دستگاههای اندازه گیری و کاربران خدمات اندازه شناختی است. این استاندارد در جهت ایجاد هماهنگی در اصطلاحات مورد استفاده در اندازه شناسی قانونی تدوین شده است.

 

سرسره‌های آبی-قسمت 1: الزامات ایمنی و روش‌های آزمون

mohsen-momayez

Write a Reply or Comment