اکتبر 09 2019 0دیدگاه
آمار بين ‌المللي كتابخانه‌اي- استاندارد ملی 9104

اطلاعات و دبيزش (مستندات)- آمار بين‌المللي كتابخانه‌اي- استاندارد ملی 9104

استاندارد ملی 9104
سال تصویب: 1396
رشته: کمیته ملی اسناد و تجهیزات اداری و آموزشی

موضوع:اطلاعات و دبيزش (مستندات)- آمار بين‌المللي كتابخانه‌اي

 

مقدمه

این استاندارد ملی،راهنمایی هایی درباره گردآوری گزارش دهی آماری را به جامعه خدمات اطلاع رسانی و کتابخانه ای ارائه می دهد.

 بند ۲ و بند ۶ هسته اصلی این استاندارد ملی را تشکیل می دهند. بند ۲ تعاریفی را برای بیشتر عواملی ارائه می دهد که تشکیل دهنده خدمات کتابخانه‌ای هستند و فقط برای اهداف آماری استفاده می شود. بند ۶ نیز نحوه محاسبه این عوامل را پیشنهاد می دهد. کاربران برای دستیابی به تصویر ذهنی کامل باید به هر دو بند توجه کند.

 این استاندارد ملی تعاریف و روشهای محاسباتی برای انواع منابع و خدماتی را شامل می شود که کتابخانه به کاربر ارائه می دهد. از آنجا که منابع و خدمات الکترونیکی به بخش متعارف فعالیت‌های کتابخانه‌ای تبدیل شده‌اند، پیوست الف که شامل تعاریف و روش‌های خدمات و منابع الکترونیکی است، در قسمت اصلی این استاندارد ادغام شده است.

 

 هدف و دامنه کاربرد

هدف از تدوین این استاندارد، تعیین قواعدی برای جامعه خدمات اطلاع رسانی و کتابخانه ای درباره گردآوری و گزارش دهی آماری، به شرح زیر است:

– برای ارائه گزارش بین المللی

 برای کسب اطمینان از انطباق سنجه های آماری در میان کشورهای مختلف در مورد آن دسته از سنج هاست که مدیران کتابخانه مرتب از آنها استفاده می‌کنند، اما از شرایط لازم برای گزارش دهی بین المللی را ندارند .

– برای ترویج روش مطلوب استفاده از آمارها برای مدیریت خدمات کتابخانه و اطلاع رسانی.

 

mohsen-momayez

Write a Reply or Comment