ژوئن 12 2019 0دیدگاه
ساختمان كتابخانه‌ ها - استاندارد ملی 22150

اطلاعات و دبيزش (مستندسازي) – شرايط كيفي و آمارهاي پايه براي ساختمان كتابخانه‌ها – فضا، عملكرد و طراحي- استاندارد ملی 22150

استاندارد ملی 22150
سال تصویب:1396
رشته: کمیته ملی اسناد و تجهیزات اداری و آموزشی
موضوع: اطلاعات و دبيزش (مستندسازي) – شرايط كيفي و آمارهاي پايه براي ساختمان كتابخانه‌ها – فضا، عملكرد و طراحي

 

هدف و دامنه کاربرد

هدف  از تدوین این استاندارد ، تعیین داده هایی برای طرح ریزی ساختمان کتابخانه هاست. این استاندارد همچنین ، راهنمایی هایی را برای انتخاب تجهیزات فنی بخش‌های مختلف ساختمان کتابخانه ها ارائه می کند. این استاندارد برای انواع کتابخانه ها کاربرد دارد، اما به طور ویژه برای کتابخانه‌های عمومی و دانشگاهی است. این استاندارد جزئیات مربوط به مقررات ملی، منطقه یا محلی را که می‌تواند درطرح ریزی ساختمان کتابخانه ها تاثیر بگذارد، در بر نمی‌گیرد.

 

mohsen-momayez

Write a Reply or Comment