اکتبر 03 2019 0دیدگاه
آمار تولید و توزیع کتاب ها- استاندارد ملی 8896

اطلاعات و دبیزش- آمار تولید و توزیع کتاب ها، روزنامه ها، نشریات ادواری و انتشارات الکترونیکی- استاندارد ملی 8896

استاندارد ملی 8896
سال تصویب: 1397
رشته: کمیته ملی اسناد و تجهیزات اداری و آموزشی

موضوع: اطلاعات و دبیزش- آمار تولید و توزیع کتاب­ ها، روزنامه­ ها،نشریات ادواری و انتشارات الکترونیکی

 

مقدمه

اهداف این استاندارد، دادن رهنمودهایی برای انجمن بین المللی نشر در نگهداری از آمارنشر است. اولین ویرایش آن تا حد زیادی بر اساس توصیه های اصلاح شده یونسکو درباره استاندارد سازی بین المللی آمار در تولید و توزیع کتاب‌ها، روزنامه‌ها و نشریات ادواری و با همکاری نزدیک یونسکو است. این توصیه ها در اول نوامبر ۱۹۸۵ در بیست و سومین اجلاسیه در سوفیا توسط کنفرانس عمومی یونسکو اتخاذ گردید، در حال حاضر در حال بررسی است و نیاز است که در اصلاحات بعدی این استاندارد در نظر گرفته شود. عمدتا این تجدیدنظر بر تلفیق تغییرات اقتصادی و تکنولوژیکی در بخش رسانه ها به خصوص در صنعت چاپ تمرکز دارد. دامنه کاربرد این استاندارد برای پوشش دادن آمار در تولید نشریات الکترونیکی توسعه داده شده است. این تجدیدنظر روش هایی را برای گردآوری داده‌های آماری درباره توزیع رسانه‌های الکترونیکی و حوزه نوظهور چاپ حین تقاضا ارائه نمی دهد. در نظر گرفته شده است که این بخش به طور خاص در تجدیدنظر های بعدی در نظر گرفته شود.

 

هدف و دامنه کاربرد 

هدف از تدوین این استاندارد ارائه رهنمودهایی برای نگهداری آمارهای ملی به منظور تهیه اطلاعات استاندارد شده در مورد جنبه های مختلف تولید و توزیع نشریه های چاپی ، الکترونیکی و ریز انتشارات (به خصوص کتابها، روزنامه‌ها و نشریات ادواری) می‌باشد. به علاوه این استاندارد، توصیه‌هایی را در طبقه بندی موضوعی ارائه می دهد.

 

mohsen-momayez

Write a Reply or Comment