اکتبر 05 2019 0دیدگاه
شناساگر بین المللی اقلام کتابخانه ای- استاندارد ملی 16660

اطلاعات و دبیزش– شناساگر بین المللی اقلام کتابخانه ای(شباک)- استاندارد ملی 16660

استاندارد ملی 16660
سال تصویب: 1397
رشته: کمیته ملی اسناد و تجهیزات اداری و آموزشی

موضوع: اطلاعات و دبیزش– شناساگر بین ­المللی اقلام کتابخانه ­ای(شباک)

 

مقدمه

این مدرک برای ارائه روشی استاندارد به منظور نمایش انواع مختلفی از کاربردهای یک قلم در کتابخانه یا سازمان‌های مرتبط ایجاد شد. به طور معمول کتابخانه‌ها برای اقلامی که در اختیارشان است سیستم های شناسایی محلی دارند، اما وقتی که یک قلم فراتر از محدوده کتابخانه به کار می رود برای مثال ، در یک تراکنش امانت بین کتابخانه ای، سامانه‌های شناسایی محلی برای شناسایی کلی قلم به کار ادامه نمی‌دهند. این استاندارد برای سامانه هایی که اقلام آنها در خارج از موسسه مالک استفاده می شوند در نظر گرفته شده است.

درست است که ترکیب شناساگر کتابخانه و شناساگر قلم محلی آن،به طور کلی برای شناسایی به کار می رود.  در بعضی موارد همچنین ممکن است ، برای افزودن به شناساگر مجموعه ضروری باشد. این شناساگر مسئول مربوط به گردش خارجی مواد، تسهیل شناسایی اقلام جهانی را نشان می‌دهد.

این استاندارد برای به حداکثر رساندن اختیارات دارایی سازمانها ،به حداقل رساندن هر گونه مشکلات در کاربرد آن طراحی شده است این کار ساده و آسان است و همکاری کتابخانه ها را ترویج می دهد

 دامنه کاربرد

هدف از تدوین این استاندارد اختصاص شناساگر بین المللی به اقلام کتابخانه ای است که برای شناسایی منحصر به فرد اقلامی که در کتابخانه ها و سازمان‌های مرتبط نگهداری می شود به کار می رود. در این استاندارد به سازمان‌هایی اشاره می شود که در دامنه کاربرد استانداردISO15511 آمده است. اقلام در اینجا به موادی که به وسیله سازمان مربوطه به شناسایی و مدیریت می‌شود، اشاره دارد.

mohsen-momayez

Write a Reply or Comment